A történet

Petrarch a dolgozószobájában

Petrarch a dolgozószobájábanWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Petrarch tanulmányában - Történelem

írta: Peter Sadlon

Sokan jönnek ide, és egyszerű választ keresnek a "Ki volt Francesco Petrarch?" Kérdésre. Ha egyszerű választ szeretne kapni, akkor ez: "férfi volt."

Mások választ keresnek a kérdésre: "Mit tett Petrarch?". Az egyszerű válasz: "Petrarch levelet írt".

1304. július 20 -án, száműzetésben született Arezzo városában, Pietro di Parenzo di Garzo (Ser Petracco dell'Incisa) és Eletta Canigiani első fia. Családját ugyanazok az emberek száműzték, akik nem sokkal Firenzéből száműzték Dantét, Petrarch élete első néhány évét Incisában (Ancisa) töltötte, nem is olyan messze.

1307 -ben született testvére, Gherardo. Néhány évvel később, 1311 -ben a család Pisába költözött, hogy találkozzon az új császárral, és 1312 -ben Avignonba a Szentszék után. De mivel a város akkoriban népszerű volt, és nem talált szállást Avignonban, a család Carentrasban telepedett le, egy városon kívül.

1316 -ban Montpellier -be ment tanulni Gherardóhoz. Nem sokkal később, 1319 -ben anyja ismeretlen okok miatt meghalt. 1320 -ban jogot tanult Bolognában. Petrarch megvetette az ügyvédi hivatást. Bár a jog logikája tetszett neki, a szakmához kötődő tisztességtelenség megfordította a gyomrát.

1326 -ban, amikor apja meghal, Petrarch abbahagyja jogi tanulmányait, és olyan klasszikusokhoz fordul, amelyeknek tanulmányai során kis mennyiségben tanult. Bátyja, Gherardo, mint Petrarch is, az egyház szolgálatába lép. Családi pénzük mind elment, az egyház élete végéig támogatná.

1327. április 6 -án, a régebbi naptár szerint nagypénteken, és húsvéti misén Petrarch először látja Laurát. Ki volt valójában Laura, és még ha valóban létezett is, egy kicsit rejtély, de úgy gondolják, hogy ő Laura de Noves, aki 1310 -ben született, és 1325 -ben feleségül vette Hugues II de Sade -t. Őrülten beleszeret egy nőbe Talán még soha nem is beszélt vele, Petrarch több száz verset ír neki, amelyeket az elkövetkező években a világ minden tájáról eljuttatnak, és majdnem minden ismert nyelvre lefordítják.

1330 -ra Petrarch befejezi a templomi kisebb rendeket, és Colonna bíboros szolgálatába áll. Élete hátralévő részét az Egyház szolgálatában tölti különböző bíborosok és püspökök alatt. Különféle okokból számos diplomáciai missziót vállal Európa -szerte. Nagykövetek lesznek, és e szerepek betöltésével közreműködik az olasz egység megteremtésében.

1333 -ban Petrarch utazik Franciaországon és Hollandián át Németországba. Petrarch életének nagy részét idegen országokban töltötte, és gyakran írt arról, hogy maga az élet utazás volt, a mai irodalomban minden közös téma, de Petrarch kora előtt nem volt teljesen feltárva.

Míg Liege -ben találkozik Ciceróval Pro Archia. Petrarch szeretete a klasszikusok iránt csak erősödik. Elkezdi a klasszikus írások felelevenítését, hisz abban, hogy tanításaik elvesztek.

1336 -ra Petrarch elkezdi fordítani Rerum vulgarium fragmenta más néven Il Canzoniere, vagy angolul: The Song Book. 1374 -re, amikor Petrarch meghal, 366 verset tartalmaz, főleg szonetteket élete szerelméről és arról, amit soha nem kaphatott meg, Laura. A 366 vers közül 263 -at életében, 103 -at halála után írnának. Laura meghal, miközben Petrarch utazik, 1348 -ban, nagypénteken. Ahogy Petrarch írja: ugyanazon a napon ugyanabban az órában, de 21 évvel azután, hogy először meglátta. 11 gyereket hagyott hátra, és egy férjet, aki egy éven belül újra férjhez megy.

Egy évvel később, 1337 -ben, és útközben ismét Flandriába és a Brabantba, majd életébe először Rómába utazik. Még abban az évben, első gyermeke, Giovanni házasságon kívül születik. Hogy ki volt az anya, ismeretlen, de Petrarch saját elmondása szerint nem úgy bánt vele, mint kellett volna. Petrarch és fia kapcsolata csalódást okozott Francesco számára. Giovannit "intelligensnek, talán még kivételesen intelligensnek, de utálja a könyveket" írja le.

Giovanni 20 éves koráig (1357) Petrarchnál marad, ekkor Olaszországban él, Petrarch fiát Avignonba küldi, és 1361 -ben Giovanni meghal a pestisben.

1340 -ben, ahogy Petrarch írja, ugyanazon a napon két meghívást kapott, egyet Rómából és egyet Párizsból, mindegyiket arra kérve, hogy fogadja el a koronát költő -díjasként. Rómát választja, és 1341. április 8 -án (húsvét vasárnap) Orso dell'Anguillara római nemes koronázza meg. Petrarch beszéde a klasszikus bölcsesség és költészet újjászületésére szólít fel. Fejleszti azt az elképzelést, hogy a babér a költői és irodalmi halhatatlanság szimbóluma.

1343 -ban Petrarch második gyermeke, Francesca megszületik, házasságon kívül egy névtelen anyának. Francesca később feleségül veszi Francescuolo da Brossano -t, és két saját gyermekét szüli, egy lányt, Eletta -t 1362 -ben és egy fiút, Francescót, akit Petrarch imádott. Francesco, az unokája 1368 -ban, valószínűleg a pestis miatt fog meghalni.

Ugyanezen év áprilisában (1343) Gherardo, Petrarch testvére karthusi szerzetes lesz. Ez arra készteti Petrarchát, hogy vizsgálja meg hitét és írjon Secretum. Három képzeletbeli párbeszédből áll Petrarch és Szent Ágoston között, akik Lady Igazság jelenlétében beszélnek. A Secretum egy "titkos" könyv, amelyet magánmeditációra szánnak. Petrarch élete végéig megőrizte. Belső válság és depresszió érzését tükrözi, amelyet Augustinus bölcs tanácsa és olvasmányai visszaemlékezése oldott meg, különösen Vergilius, Ovidius és Ágoston vallomásai.

1345 -ben, Veronában élve Petrarch felfedezi a Cicero által írt és több mint 1000 évvel ezelőtt gyűjtött levelek gyűjteményét. Petrarch követni kezdi Cicero példáját, és összegyűjti saját leveleit, amelyeket Familiares (Ismerős levelek) -nek nevezett. A Familiares végül 350 levélből álló gyűjtemény lesz 24 könyvben, 1325 és 1366 között.

Petrarch évekkel később felmondja a Familiares -t, és elkezdi a Seniles -t (az idősebb levelek). Ez a gyűjtemény 128 levelet tartalmazna 18 könyvben, amelyek 1361 és 1373 között íródtak. Petrarch jelentős időt töltött ezekben a gyűjteményekben, átírta a leveleket és néha újakat írt menet közben. Írna királyoknak és királynőknek, írna pápáknak és bíborosoknak. Írna Cicero és Homérosz szellemeinek.

Petrarch élete hátralévő részét Olaszországban éli le. Még mindig az egyház szolgálatában áll, és időről időre diplomáciai missziókat folytat.

1374. július 19 -én reggel, egy nappal a hetvenedik születésnapja előtt, Francesca, aki akkoriban nála lakott, bement Francesco dolgozószobájába, és azt találta, hogy az íróasztal fölé roskad, miután valamikor éjszaka meghalt, tollal a kezében. keze és Laura a szívében. A plébániatemplomban temették el. Hat évvel később maradványait a veje Arquà-ban épített szarkofágba helyezték át.

Írásai számtalan embert befolyásoltak élete során, másokat, például Boccaccio -t saját nagy műveinek megírására. És évszázadokkal később mások, például Shakespeare tanulmányozták műveit, és lemásolták szonettjeit.

Petrarch átvészelte a pestis legdurvább rohamait, és szinte mindenkit elveszített, akit ismert. Édesanyja és apja korai éveiben meghaltak, de fia, unokája, számos barátja és persze Laura, akikért írása örökre élni fog, mindannyian a betegség áldozataként haltak meg.

Annyira nagyok voltak írásai, hogy a királyság királyként kezelte őt, a száműzött nemesek fiát, és egy barátjának írt levelében azt is elmondja, hogy saját csapását okozta Európában, ami embereket, hogy vegyenek tollat ​​és papírt, írjanak és olvassanak.

És ezzel véget ért a sötét kor és a humanizmus kezdete.


Petrarch & aposs írás

Petrarch és aposs másik szenvedélye az írás volt. Első darabjai olyan versek voltak, amelyeket édesanyja halála után komponált. Továbbra is szonetteket, leveleket, történeteket írna. A Petrarchát és az apósírást nagyra értékelték élete során, és 1341 -ben Róma & aposs költő díjazottjává koronázták. Afrika, egy epikus vers a második pun háborúról. Népies versei azonban nagyobb hírnevet értek el, és később felhasználják a modern olasz nyelv megteremtésében.

A Petrarch & Aposs legismertebb népies kompozíciói lírai versek voltak Laura-ról, egy nőről, akivel viszonzatlan szerelembe esett, miután 1327. április 6-án meglátta őt egy avignoni templomban. élete nagy részében, még azután is, hogy az asszony meghalt az 1348 -as fekete halál idején. Amikor összegyűjtötte Rerum vulgarium fragmentum  — más néven Rime Sparse (& quot; Szórt mondókák & quot) és mint Petrarch & aposs canzoniere (& quotPetrarch & aposs songbook & quot) — Laura iránti szerelme volt az egyik fő téma. A gyűjtemény 317 szonettet is tartalmaz. Petrarch a forma korai gyakorlója volt, és segített népszerűsíteni azt.


Petrarch

(1304–74). A reneszánsz fénye a középkorra virradt Francesco Petrarca olasz költő és tudós, közismertebb nevén Petrarch személyében. Az ókori Görögország és Róma írásainak elbűvölése és intenzív tanulmányozása révén meggyőződött arról, hogy a klasszikus kultúra és a kereszténység között folytonosság van. Azzal, hogy Petrarch megpróbálta közös hagyományokba fonni a kettőt, a humanizmus megalapozója lett. (Lásd még: Humanizmus reneszánsz.)

Petrarch 1304. július 20 -án született a toszkánai Arezzóban. 1312 -ben családja a pápai udvar ideiglenes székhelyére, a franciaországi Avignonba költözött. Ott értékes kapcsolatokat szerzett a templomban, és a közeli Vaucluse városát használta bázisaként 1353 -ig, amikor letelepedett Olaszországban. Petrarch apja 1316 -ban a francia Montpellier -be küldte jogi tanulmányokat, és nem hagyhatta abba a témát, amíg apja 1326 -ban meg nem halt. Visszatért Olaszországba, hogy jogi tanulmányait Bolognában folytassa 1320 -ban, de már kezdett elbűvölni. irodalom. Petrarch legkorábbi fennmaradt versei, édesanyja haláláról, ebből az időszakból származnak.

Miután megszabadult a jogtól, folytatta a klasszikus irodalom tanulmányozását és az ősi kéziratok könyörtelen keresését. Egyik jelentős felfedezése Veronában 1345 -ben Cicero római szónok leveleinek gyűjteménye volt.

Petrarch jelentős számú írást készített. A legünnepeltebbek a Rime (Rhymes) nevű versek, amelyek élete nagy szerelméről mesélnek: egy Laura nevű asszonyról, akit 1327. április 6 -án látott először a templomban. További munkái közé tartozik az „Afrika”, a második pun háborúról szóló epikus vers „De viris illustribus” (Illustrious Men), egy életrajz -sorozat „Secretum meum” (My Secret), önéletrajzi párbeszédsorozat Szent Ágostonnal A „De vita solitaria” (A magány élete) „Epistolae metricae” (Letters in Verse) és a „Trionfi” (Triumphs) vers, amely a léleknek a Földről a mennybe való haladásáról szól.

1353 -ban Petrarch végleg Olaszországba költözött. 1367 -re Padovában telepedett le. A közeli Arquában halt meg 1374. július 19 -én.


Petrarch, az első humanista

PADUA, Olaszország - 'Semmilyen állampolgár vagyok, mindenhol idegen vagyok - jelentette ki Francesco Petrarch, a költő, tudós és betűk embere, egyértelművé téve azt az elidegenedettséget és bosszúságot, amellyel később elnyerte az első modern ember címét. . & quot

Egy másik helyen Petrarch ezt írta: "Ha összehasonlítja vándorlásaimat Ulysses -ével, vállalkozása hírnevétől és nevétől eltekintve, nem vándorolt ​​tovább és nem is messzebb, mint én." Miután azonban végeláthatatlannak tűnő kirándulásai alkalmával több padovai varázslat után amely egész Olaszországot és Európa nagy részét elvitte, itt tért végül nyugovóra 1368 -ban, és halt meg abban a házban, amelyet Arqua faluban, a várostól délre, az Euganeai -dombok közepette épített.

A nagy ember születésének 700. évfordulója alkalmából a Polgári Múzeumok bájos kiállítást rendeztek kéziratokból, könyvekből, miniatűrökből és egyéb tárgyakból, amelyek Petrarchus életéről, munkásságáról és az irodalomra és a vizuális művészetekre gyakorolt ​​hatásáról szólnak. július 31 -ig tart.

Petrarch a toszkániai Arezzo városában született, ahová családja Firenzéből száműzetés után menekült, mert ugyanazt a sikertelen frakciót támogatta, amelyet Dante pártolt, akit ugyanakkor száműztek. Ebben az időszakban a pápai udvar elköltözött Avignonba, Provence -ba, hogy elkerülje a krónikus anarchiát, amelybe Róma süllyedt, és 1312 -ben Petrarch háza követte a munkát.

Petrarch 's apja, közjegyző kényszerítette fiát, hogy jogi tanulmányokat folytasson, amit a fiú utált, Montpellier -ben, majd Bolognában. Petrarch korán rajongott a költészet és a latin irodalom iránt, és egy alkalommal nehezen mentette meg Vergilius és Cicero kiadásait, amelyeket apja felfedezett és tűzbe dobott. Apja halála után a fiatalember végre folytathatta igazi hivatását, bár a család most szorult helyzetben van. Ez a szegénység volt az egyik indítéka a pártfogást kereső folyamatos vándorlásoknak, de hajtotta őt az a kielégíthetetlen kíváncsiság is, amely még a hegymászásra is ösztönözte.

Ekkorra Petrarch első osztályú latinistaként magára vonta a figyelmet. De ami megkülönböztette kortársaitól, az a hozzáállása a klasszikusokhoz, és az oka annak, hogy elmerül bennük. Különböző iskolákban és egyetemeken való részvétele miatt szkeptikus volt az iskolások pedánsága és szűklátókörűsége, és egész életében elkerülte az akadémiai létesítményeket. Petrarch számára a latin nem pusztán önigazoló tudományág volt, hanem eszköz a klasszikus gondolkodás és képzelet birodalmába való újbóli belépéshez, új gondolkodásmódok megtalálásához és önmagunk és a világ vizsgálatához. És Petrarch 's elsősorban erre a célra próbálja feleleveníteni a klasszikusokat, nem beszélve arról, hogy megpróbálja összeegyeztetni a pogány múlt csodálatát a keresztény tanokkal, bőven igazolja, hogy az első teljes értékű humanistának tartják.

Petrarch élete nagy részét azzal töltötte, hogy megkereste, átírta, szerkesztette, tisztázta és elérhetővé tette a római klasszikus irodalom fennmaradt műveit, és ezért és mindenekelőtt leveleiért és híres rómaiak latinul írt életrajzaiért várhatóan emlékezni fognak.

De ő volt az első olaszok egyike is, akik a népies költészetet pártfogolták, ez a vállalkozás, amelyet művelt kortársai többsége alig érdekelt vagy aktívan megvetett. Hosszú távon pedig Petrarch olasz versei tették őt hatalmas hírességgel és jelentőséggel bíró irodalmi figurává, nemcsak Olaszországban, hanem távoli országokban is. Sok helyen gyakran tulajdonították neki, hogy feltalálta a szonettet. Ez túlzás volt, mégis annyira magáévá tette ezt a formát, hogy sok szempontból talán jól tette.

A Petrarch's költészet hatása nem pusztán formai, hanem még inkább tartalmi kérdés volt, nemcsak írásmód, hanem gondolkodásmód is.

1327. április 6 -án Petrarch meglátott egy asszonyt, akit csak a keresztnevén ismerünk, Laura, egy avignoni templomban. Reménytelenül beleszeretett, és ez a szeizmikus érzelmi esemény sok évig tartó versek kiáradásához vezetett. Laura úgy tűnik, férjhez ment, és bizonytalan, hogy Petrarchnak volt -e valaha fizikai kapcsolata vele. (Felmerült, hogy Laura teljes mértékben a költő fantáziájának szüleménye volt, de ez valószínűtlennek tűnik.)

A Laura és más témák szövegei példátlan típusú önvizsgálat hosszú útját alkották, szinte folyamatos verses pszichológiai önéletrajzot. És itt tapasztaljuk a nyugtalanság és az elidegenedés érzését, a modern kor betegségeit, amelyek a legélesebben és határozottabban vannak kifejezve. Ugyanakkor a költészet ragyogóan ragadja meg Petrarch's spontán és korai természetszeretetét, amely hozzájárult ahhoz, hogy a természeti világ a költészet egyik legértékesebb témája legyen.

A Petrarch 's köznyelvű költészetnek sehol sem volt nagyobb hatása, mint Angliában, annak ellenére, hogy körülbelül 200 év után nem vált széles körben ismertté ott, nevezetesen Thomas Wyatt és Surrey fordításai és feldolgozásai révén. Wyatt ' 31 szonettje közel egyharmada Petrarchból való fordítás volt. És Petrarch nélkül az Erzsébet és a Jákob irodalom története biztosan nagyon más lett volna.

Petrarch ' munkái igen jelentős hatással voltak Olaszország képzőművészetére. A költő nemcsak a tartalma miatt szerette a könyveket, hanem önmagában is tárgyakként. Simone Martini festőművész irányítása alatt a Petrarch 's Vergilius kiadását illusztrálta a római szerző képzeletbeli portréjával, lelkipásztori környezetben, munkáit szimbolizáló figurákkal és jelenetekkel. Ez és a Petrarch ' munkáihoz készült számos illusztráció elsődleges erő volt a világi humanista miniatűr, mint műfaj elindításában. Petrarch 's & quot; Triumphs, & quot; álomszerű látomások sorozata, amelyet a költő állítólag egy áprilisi hajnalban élt meg, az ókori római stílusú felvonulások sorozatából, több ezer művészi értelmezéshez vezetett, a freskóktól a nyomatokon és a festett ládákon át a gobelinig. reprezentatív válogatás látható itt.

Vándorlása során Petrarch a kor legértékesebb magánkönyvtárát gyűjtötte össze. Mielőtt végül Padovába telepedett volna, több évet töltött Velencében, ahol a kormány palazzot adott neki azzal a feltétellel, hogy halálával a könyvtárát a Serenissimára hagyja. De végül Petrarch nem találta ott azt a társaságot, amelyre vágyott. Valójában ezt az embert, akit általában korának legműveltebb és legbeszédesebb emberének tartottak, már találta magát néhány helyi velencei arisztokrata, akik nyilvánvalóan magas véleménnyel voltak önmagukról, hogy „bravúr” és#ignorante jó fickó, de tudatlan).

Így Petrarch Padovába utazott, majd a házába, amely ma is szép hely, az arquai szőlőültetvények és gyümölcsösök közepette, később Arqua Petrarcha -nak hívták tiszteletére. Ebben a házban halt meg, miközben az íróasztalánál dolgozott kincses könyveivel körülvéve. Könyvtárának nagy részét védnöke, Padova uralkodója, Francesco da Carrara hagyta el. Saját műveinek kéziratai azonban Arquában maradtak, ahol sokáig másolták és küldték el Petrarch '-os, egyre növekvő rajongói seregének.


Szakítás a múltjával (1346–53)

Az elkövetkező néhány év eseményei alapvetőek életrajzában, emberként és íróként egyaránt. Először is lelkesedett a Cola di Rienzo erőfeszítéseiért, amelyek célja a Római Köztársaság újjáélesztése és a római népi kormányzat helyreállítása - ez az együttérzés még élesebben elválasztotta őt az avignoni udvartól, és 1346 -ban Colonna bíboros elvesztéséhez is vezetett. barátság. Az 1348 -as pestis, amelyet Fekete Halál néven ismernek, sok barát áldozata lett, köztük Laura, aki április 6 -án, Petrarch első látásának évfordulóján halt meg. Végül az 1350 -es jubileumi évben zarándokolt Rómába, majd később az idei évre rendelte le az érzéki élvezetekről való lemondását.

Ezek Petrarch karrierjének mérföldkövei, de a köztes időszak tele volt diplomáciai küldetésekkel, tanulmányokkal és hatalmas irodalmi tevékenységgel. Veronában 1345 -ben nagy felfedezést tett Cicero Atticushoz, Brutushoz és Quintushoz írt leveleiről, amelyek lehetővé tették számára, hogy behatoljon a nagy szónok felszínébe, és láthassa magát az embert. A levelek arra sarkallták, hogy leveleket írjon az ókori szerzőknek, akiket szeretett, és hogy saját leveleiből gyűjteményt készítsen, amelyeket barátai közé szórt. Ezek a nagyszerű gyűjtemények nemcsak Petrarch barátságának zsenialitását rögzítik, hanem mindazokat a szemléletváltásokat is, amelyekkel hátrahagyta a középkort és felkészült a reneszánszra. 1345 vége felé ismét visszatért Vaucluse békéjébe, és két évet töltött ott, elsősorban De vita solitaria hanem kifejezetten szerzetesi kontextusban kifejlesztve a magány témáját is De otio religioso. 1347. november és 1350 -es római zarándokútja között Veronában, Pármában és Padovában is járt. Az idő nagy részét azzal töltötték, hogy karrierjét az egyházban előmozdítsa, a manőverezés és az ellenségeskedés ennek következtében heves vágyakozást okozott Vaucluse békéje iránt, de még csak meg sem látogatta élethosszig tartó barátját, a költőt, Boccaccio -t, aki felajánlotta neki a székhelyet. irányítása a firenzei egyetemen, elterelheti őt. 1351 májusában elhagyta Rómát Vaucluse -ba.

Itt új tervén dolgozott a Zúzmara. A projektet két részre osztották: Rime in Laura élete („Versek Laura élete során”) és a Rime in morte di Laura („Versek Laura halála után”), amelyet most kiválasztott és elrendezett, hogy illusztrálja saját lelki fejlődésének történetét. A versválasztást a finom esztétikai ízlés és a megközelítőleg időrendi elrendezés előnyben részesítette, a szerelmeskedés leírásától a Szűzanyához való végső meghívásáig, a „fiatalkori hibáitól” egészen a felismerésig, hogy „minden világi az öröm múló álom ”e világ iránti szeretetétől az Istenbe vetett végső bizalmáig. Az övé Canzoniere (ahogy a versek általában ismertek) ezért túlmutat a látszólagos témán, a Laura iránti szeretetén. Az új költészet történetében először a szövegeket egy csodálatos új kárpitban tartják össze, saját egységgel. Azzal, hogy kiválasztotta mindazt, ami a legcsiszoltabb és egyben legerősebb volt az előző két évszázad lírai hagyományában, és leszűrte a klasszikusok új megbecsülése révén, nemcsak az emberiségre hagyta a legpompásabb és ugyanakkor szenvedélyes, precíz, mégis szuggesztív képet. , a szeretet és a bánat, az ember extázisának és bánatának kifejezése, de csodálatos érzékenységével megteremtette a modern líra formáját és nyelvét is, hogy közös állományt biztosítson egész Európa lírai költői számára.

Továbbá folytatta munkáját a Metricae, 1350 -ben kezdődött, polémiába kezdett új nevelési felfogása konzervatív ellenségei ellen, amely elutasította az iskolák uralkodó arisztotelizmusát, és helyreállította a klasszikus írók szellemi értékét - az ún. litterae humanae, „Humánus levelek”. Elkezdte dolgozni a versét is Trionfi, az emberi lélek történetének általánosabb változata a földi szenvedélytől az Istenben való beteljesedés felé vezető úton.


Tartalom

Az angol szó civilizáció századi franciából származik civilisé ("civilizált"), latinból civilis ("polgári"), kapcsolódó civis ("állampolgár") és civitas ("város"). [12] Az alapvető értekezés Norbert Eliasé A civilizációs folyamat (1939), amely a társadalmi szokásokat a középkori udvari társadalomtól a kora újkorig követi nyomon. [13] In A civilizáció filozófiája (1923), Albert Schweitzer két véleményt vázol fel: az egyik tisztán anyagi, a másik anyagi és etikai. Azt mondta, hogy a világválság abból adódott, hogy az emberiség elveszítette a civilizáció etikus elképzelését, "az ember által a cselekvések minden területén és minden szempontból elért haladás összes összege, amennyiben a haladás elősegíti az egyének lelki tökéletesítését" mint minden haladás előrehaladása ”. [14]

Az olyan rokon szavak, mint a "civility", a 16. század közepén alakultak ki. A "civilizáció" absztrakt főnév, azaz "civilizált állapot", az 1760 -as években jött, ismét franciából. Az első ismert használat francia nyelven 1757 -ben készült, Victor de Riqueti, de Mirabeau márki, és az első angol nyelvű használatot Adam Fergusonnak tulajdonítják, aki 1767 -ben Esszé a civil társadalom történetéről írta: "Nem csak az egyén halad a csecsemőkortól a férfiasságig, hanem maga a faj is a durvaságtól a civilizációig". [15] A szó tehát szemben állt a barbársággal vagy a durvasággal, a felvilágosodás korára jellemző, aktív haladás után.

Az 1700 -as évek végén és az 1800 -as évek elején, a francia forradalom idején a "civilizációt" egyes számban használták, sohasem többes számban, és az egész emberiség haladását jelentette. Ez még mindig így van franciául. [16] A „civilizációk” megszámlálható főnévként való használatát a 19. században alkalmanként használták [17], de a 20. század végén sokkal gyakoribbá vált, néha csak a kultúrát jelentve (eredete számtalan főnév, a néprajz összefüggésében megszámlálható). [18] Csak ebben az általánosított értelemben válik lehetségessé "középkori civilizációról" beszélni, amely Elias értelmében oximoron lett volna.

Már a 18. században a civilizációt nem mindig tekintették javulásnak. A kultúra és a civilizáció között történelmileg fontos különbség van Rousseau írásaiból, különösen az oktatással kapcsolatos munkáiból, Emile. Itt a civilizáció, mivel racionálisabb és társadalmilag hajtott, nincs teljesen összhangban az emberi természettel, és "az emberi teljesség csak az eredeti diszkurzív vagy preracionális természeti egység helyreállításával vagy annak közelítésével érhető el" (lásd nemes vad). Ebből új megközelítést dolgoztak ki, különösen Németországban, először Johann Gottfried Herder, később olyan filozófusok, mint Kierkegaard és Nietzsche. Ez a kultúrákat természetes organizmusoknak tekinti, amelyeket nem "tudatos, racionális, megfontolt cselekedetek" határoznak meg, hanem egyfajta racionalizálás előtti "népi szellem". Ezzel szemben a civilizáció, bár racionálisabb és sikeresebb az anyagi fejlődésben, természetellenes, és olyan "társadalmi életbeli bűnösségekhez" vezet, mint a hazugság, a képmutatás, az irigység és a kapzsiság. [16] A második világháborúban Leo Strauss, miután elmenekült Németországból, New Yorkban azzal érvelt, hogy ez a civilizációs vélemény áll a nácizmus, valamint a német militarizmus és nihilizmus mögött. [19]

Az olyan társadalomtudósok, mint V. Gordon Childe, számos olyan tulajdonságot neveztek meg, amelyek megkülönböztetik a civilizációt a társadalom más típusaitól. [20] A civilizációkat megélhetési eszközeik, megélhetésük, települési szokásaik, kormányzati formáik, társadalmi rétegződésük, gazdasági rendszereik, műveltségük és egyéb kulturális vonásaik alapján különböztették meg. Andrew Nikiforuk azzal érvel, hogy "a civilizációk béklyózott emberi izmokra támaszkodtak. A rabszolgák energiájára volt szükség a növények elültetéséhez, a császárok felöltözéséhez és a városok építéséhez", és a rabszolgaságot a modern kor előtti civilizációk közös jellemzőjének tartja. [21]

Minden civilizáció megélhetése a mezőgazdaságtól függ, kivéve néhány korai perui civilizációt, amelyek a tengeri erőforrásoktól függtek. [22] [23] A gabonagazdaságok halmozott tárolást és élelmiszer -többletet eredményezhetnek, különösen akkor, ha az emberek intenzív mezőgazdasági technikákat alkalmaznak, például mesterséges trágyázást, öntözést és vetésforgót. Lehetséges, de nehezebb felhalmozni a kertészeti termelést, és ezért a kertészeti kertészkedésen alapuló civilizációk nagyon ritkák voltak. [24] A gabonatöbbletek különösen fontosak voltak, mert a gabona hosszú ideig tárolható. A többlet élelem lehetővé teszi néhány ember számára, hogy a megélhetéshez szükséges élelmiszerek előállítása mellett más dolgokat is tegyen: a korai civilizációk között katonák, kézművesek, papok és papnők, valamint más, szakmával rendelkező személyek voltak. Az élelmiszer -többlet munkamegosztást és az emberi tevékenység változatosabb körét eredményezi, ami a civilizációk meghatározó vonása. Néhány helyen azonban vadászó-gyűjtögetők jutottak élelemfelesleghez, például a Csendes-óceán északnyugati részén élő őslakos népek körében, és talán a mezolitikus natufiai kultúra idején. Lehetséges, hogy az élelmiszer -többletek és a viszonylag nagymértékű társadalmi szervezet és munkamegosztás megelőzi a növények és állatok háziasítását. [25]

A civilizációk határozottan más települési mintákkal rendelkeznek, mint más társadalmak. A "civilizáció" szót néha egyszerűen úgy határozzák meg, mint ""városokban él[26] A nem gazdálkodók általában városokban gyűlnek össze dolgozni és kereskedni.

Más társadalmakhoz képest a civilizációknak összetettebb politikai szerkezetük van, nevezetesen az állam. [27] Az állami társadalmak rétegesebbek [28], mint más társadalmak, a társadalmi osztályok között nagyobb a különbség. Az uralkodó osztály, amely általában a városokban összpontosul, ellenőrzi a többlet nagy részét, és egy kormány vagy a bürokrácia révén gyakorolja akaratát. Morton Fried, a konfliktuselméleti szakember és az Elman Service, integrációelméleti szakember az emberi kultúrákat politikai rendszerek és társadalmi egyenlőtlenségek alapján osztályozta. Ez az osztályozási rendszer négy kategóriát tartalmaz [29]

  • Vadászó-gyűjtögető zenekarok, amelyek általában egyenlőségek. [30]
  • Kertészeti/lelkipásztori társaságok amelyben általában két örökölt társadalmi osztályfőnök és köznemes van.
  • Erősen rétegzett szerkezetek, vagy főispánok, több örökölt társadalmi osztállyal: király, nemes, szabadok, jobbágy és rabszolga.
  • Civilizációk, összetett társadalmi hierarchiákkal és szervezett, intézményes kormányokkal. [31]

Gazdaságilag a civilizációk összetettebb tulajdonosi és cseremintákat mutatnak, mint a kevésbé szervezett társadalmak. Az egy helyen való tartózkodás lehetővé teszi, hogy az emberek több személyes vagyont gyűjtsenek össze, mint a nomád emberek. Vannak, akik földbirtokot vagy magántulajdont is szereznek. Mivel a civilizációkban élő emberek egy százaléka nem termeli saját élelmiszereit, áruikat és szolgáltatásaikat élelmiszerekre kell cserélnie egy piaci rendszerben, vagy élelmiszert kell kapnia illeték, újraelosztó adók, tarifák vagy tizedek kivetésével az élelmiszer -termelő szegmensből. népesség. A korai emberi kultúrák ajándékgazdaságon keresztül működtek, amelyet korlátozott barterrendszerek egészítettek ki. A korai vaskorban a kortárs civilizációk pénzt fejlesztettek ki az egyre bonyolultabb ügyletek csereeszközeként. Egy faluban a fazekas edényt készít a sörfőzőnek, és a sörfőző kárpótolja a fazekasot azzal, hogy adott sört ad neki. Egy városban a fazekasnak új tetőre, a tetőfedőnek új cipőre, a cicusnak új patkóra, a kovácsnak új kabátra és a cserzőre új cserépre van szüksége. Lehet, hogy ezek az emberek nem ismerik egymást személyesen, és szükségleteik nem egyszerre jelentkeznek. A monetáris rendszer e kötelezettségek megszervezésének módja annak biztosítása érdekében, hogy azok teljesüljenek. A legkorábbi monetarizált civilizációk idejétől kezdve a monetáris rendszerek monopolisztikus ellenőrzése előnyös volt a társadalmi és politikai elit számára.

Az egyszerűbb gazdaságokról a bonyolultabb gazdaságokra való áttérés nem feltétlenül jelenti a lakosság életszínvonalának javulását. For example, although the Middle Ages is often portrayed as an era of decline from the Roman Empire, some studies have shown that the average stature of males in the Middle Ages (c. 500 to 1500 CE) was greater than it was for males during the preceding Roman Empire and the succeeding Early Modern Period (c. 1500 to 1800 CE). [32] [33] Also, the Plains Indians of North America in the 19th century were taller that their "civilized" American and European counterparts. The average stature of a population is a good measurement of the adequacy of its access to necessities, especially food. [34]

Writing, developed first by people in Sumer, is considered a hallmark of civilization and "appears to accompany the rise of complex administrative bureaucracies or the conquest state". [35] Traders and bureaucrats relied on writing to keep accurate records. Like money, the writing was necessitated by the size of the population of a city and the complexity of its commerce among people who are not all personally acquainted with each other. However, writing is not always necessary for civilization, as shown by the Inca civilization of the Andes, which did not use writing at all but except for a complex recording system consisting of cords and nodes: the "Quipus", and still functioned as a civilized society.

Aided by their division of labour and central government planning, civilizations have developed many other diverse cultural traits. These include organized religion, development in the arts, and countless new advances in science and technology.

Through history, successful civilizations have spread, taking over more and more territory, and assimilating more and more previously-uncivilized people. Nevertheless, some tribes or people remain uncivilized even to this day. These cultures are called by some "primitive", a term that is regarded by others as pejorative. "Primitive" implies in some way that a culture is "first" (Latin = primus), that it has not changed since the dawn of humanity, though this has been demonstrated not to be true. Specifically, as all of today's cultures are contemporaries, today's so-called primitive cultures are in no way antecedent to those we consider civilized. Anthropologists today use the term "non-literate" to describe these peoples.

Civilization has been spread by colonization, invasion, religious conversion, the extension of bureaucratic control and trade, and by introducing agriculture and writing to non-literate peoples. Some non-civilized people may willingly adapt to civilized behaviour. But civilization is also spread by the technical, material and social dominance that civilization engenders.

Assessments of what level of civilization a polity has reached are based on comparisons of the relative importance of agricultural as opposed to trading or manufacturing capacities, the territorial extensions of its power, the complexity of its division of labour, and the carrying capacity of its urban centres. Secondary elements include a developed transportation system, writing, standardized measurement, currency, contractual and tort-based legal systems, art, architecture, mathematics, scientific understanding, metallurgy, political structures and organized religion.

Traditionally, polities that managed to achieve notable military, ideological and economic power defined themselves as "civilized" as opposed to other societies or human groupings outside their sphere of influence – calling the latter barbarians, savages, and primitives.

"Civilization" can also refer to the culture of a complex society, not just the society itself. Every society, civilization or not, has a specific set of ideas and customs, and a certain set of manufactures and arts that make it unique. Civilizations tend to develop intricate cultures, including a state-based decision making apparatus, a literature, professional art, architecture, organized religion and complex customs of education, coercion and control associated with maintaining the elite.

The intricate culture associated with civilization has a tendency to spread to and influence other cultures, sometimes assimilating them into the civilization (a classic example being Chinese civilization and its influence on nearby civilizations such as Korea, Japan and Vietnam). Many civilizations are actually large cultural spheres containing many nations and regions. The civilization in which someone lives is that person's broadest cultural identity.

It is precisely the protection of this cultural identity that is becoming increasingly important nationally and internationally. According to international law, the United Nations and UNESCO try to set up and enforce relevant rules. The aim is to preserve the cultural heritage of humanity and also the cultural identity, especially in the case of war and armed conflict. According to Karl von Habsburg, President of Blue Shield International, the destruction of cultural assets is also part of psychological warfare. The target of the attack is often the opponent's cultural identity, which is why symbolic cultural assets become a main target. It is also intended to destroy the particularly sensitive cultural memory (museums, archives, monuments, etc.), the grown cultural diversity and the economic basis (such as tourism) of a state, region or community. [36] [37] [38] [39] [40] [41]

Many historians have focused on these broad cultural spheres and have treated civilizations as discrete units. Early twentieth-century philosopher Oswald Spengler, [42] uses the German word Kultur, "culture", for what many call a "civilization". Spengler believed a civilization's coherence is based on a single primary cultural symbol. Cultures experience cycles of birth, life, decline and death, often supplanted by a potent new culture, formed around a compelling new cultural symbol. Spengler states civilization is the beginning of the decline of a culture as "the most external and artificial states of which a species of developed humanity is capable". [42]

This "unified culture" concept of civilization also influenced the theories of historian Arnold J. Toynbee in the mid-twentieth century. Toynbee explored civilization processes in his multi-volume A Study of History, which traced the rise and, in most cases, the decline of 21 civilizations and five "arrested civilizations". Civilizations generally declined and fell, according to Toynbee, because of the failure of a "creative minority", through moral or religious decline, to meet some important challenge, rather than mere economic or environmental causes.

Samuel P. Huntington defines civilization as "the highest cultural grouping of people and the broadest level of cultural identity people have short of that which distinguishes humans from other species". Huntington's theories about civilizations are discussed below. [43]

Another group of theorists, making use of systems theory, looks at a civilization as a complex system, i.e., a framework by which a group of objects can be analysed that work in concert to produce some result. Civilizations can be seen as networks of cities that emerge from pre-urban cultures and are defined by the economic, political, military, diplomatic, social and cultural interactions among them. Any organization is a complex social system and a civilization is a large organization. Systems theory helps guard against superficial and misleading analogies in the study and description of civilizations.

Systems theorists look at many types of relations between cities, including economic relations, cultural exchanges and political/diplomatic/military relations. These spheres often occur on different scales. For example, trade networks were, until the nineteenth century, much larger than either cultural spheres or political spheres. Extensive trade routes, including the Silk Road through Central Asia and Indian Ocean sea routes linking the Roman Empire, Persian Empire, India and China, were well established 2000 years ago when these civilizations scarcely shared any political, diplomatic, military, or cultural relations. The first evidence of such long-distance trade is in the ancient world. During the Uruk period, Guillermo Algaze has argued that trade relations connected Egypt, Mesopotamia, Iran and Afghanistan. [44] Resin found later in the Royal Cemetery at Ur is suggested was traded northwards from Mozambique.

Many theorists argue that the entire world has already become integrated into a single "world system", a process known as globalization. Different civilizations and societies all over the globe are economically, politically, and even culturally interdependent in many ways. There is debate over when this integration began, and what sort of integration – cultural, technological, economic, political, or military-diplomatic – is the key indicator in determining the extent of a civilization. David Wilkinson has proposed that economic and military-diplomatic integration of the Mesopotamian and Egyptian civilizations resulted in the creation of what he calls the "Central Civilization" around 1500 BCE. [45] Central Civilization later expanded to include the entire Middle East and Europe, and then expanded to a global scale with European colonization, integrating the Americas, Australia, China and Japan by the nineteenth century. According to Wilkinson, civilizations can be culturally heterogeneous, like the Central Civilization, or homogeneous, like the Japanese civilization. What Huntington calls the "clash of civilizations" might be characterized by Wilkinson as a clash of cultural spheres within a single global civilization. Others point to the Crusades as the first step in globalization. The more conventional viewpoint is that networks of societies have expanded and shrunk since ancient times, and that the current globalized economy and culture is a product of recent European colonialism. [ idézet szükséges ]

The notion of world history as a succession of "civilizations" is an entirely modern one. In the European Age of Discovery, emerging Modernity was put into stark contrast with the Neolithic and Mesolithic stage of the cultures of many of the peoples they encountered. [46] The term "civilization" as it is now most commonly understood, a complex state with centralization, social stratification and specialization of labour, corresponds to early empires that arise in the Fertile Crescent in the Early Bronze Age, around roughly 3000 BC. Gordon Childe defined the emergence of civilization as the result of two successive revolutions: the Neolithic Revolution, triggering the development of settled communities, and the Urban Revolution.

Urban Revolution Edit

At first, the Neolithic was associated with shifting subsistence cultivation, where continuous farming led to the depletion of soil fertility resulting in the requirement to cultivate fields further and further removed from the settlement, eventually compelling the settlement itself to move. In major semi-arid river valleys, annual flooding renewed soil fertility every year, with the result that population densities could rise significantly. This encouraged a secondary products revolution in which people used domesticated animals not just for meat, but also for milk, wool, manure and pulling ploughs and carts – a development that spread through the Eurasian Oecumene. [ definition needed ]

The earlier neolithic technology and lifestyle were established first in Western Asia (for example at Göbekli Tepe, from about 9,130 BCE), and later in the Yellow River and Yangtze basins in China (for example the Pengtoushan culture from 7,500 BCE), and later spread. Mesopotamia is the site of the earliest developments of the Neolithic Revolution from around 10,000 BCE, with civilizations developing from 6,500 years ago. This area has been identified as having "inspired some of the most important developments in human history including the invention of the wheel, the planting of the first cereal crops and the development of the cursive script." [47] Similar pre-civilized "neolithic revolutions" also began independently from 7,000 BCE in northwestern South America (the Norte Chico civilization) [48] and Mesoamerica. [49]

The 8.2 Kiloyear Arid Event and the 5.9 Kiloyear Interpluvial saw the drying out of semiarid regions and a major spread of deserts. [50] This climate change shifted the cost-benefit ratio of endemic violence between communities, which saw the abandonment of unwalled village communities and the appearance of walled cities, associated with the first civilizations.

This "urban revolution" marked the beginning of the accumulation of transferable surpluses, which helped economies and cities develop. It was associated with the state monopoly of violence, the appearance of a soldier class and endemic warfare, the rapid development of hierarchies, and the appearance of human sacrifice. [51]

The civilized urban revolution in turn was dependent upon the development of sedentism, the domestication of grains and animals, the permanence of settlements and development of lifestyles that facilitated economies of scale and accumulation of surplus production by certain social sectors. The transition from complex cultures nak nek civilizációk, while still disputed, seems to be associated with the development of state structures, in which power was further monopolized by an elite ruling class [52] who practiced human sacrifice. [53]

Towards the end of the Neolithic period, various elitist Chalcolithic civilizations began to rise in various "cradles" from around 3300 BCE, expanding into large-scale empires in the course of the Bronze Age (Old Kingdom of Egypt, Akkadian Empire, Assyrian Empire, Old Assyrian Empire, Hittite Empire).

A parallel development took place independently in the Pre-Columbian Americas. Urbanization in the Norte Chico civilization in coastal Peru emerged about 3200 BCE [54] the oldest known Mayan city, located in Guatemala, dates to about 750 BCE. [55] and Teotihuacan in Mexico was one of the largest cities in the world in 350 CE with a population of about 125,000. [56]

Axiális kor szerkesztése

The Bronze Age collapse was followed by the Iron Age around 1200 BCE, during which a number of new civilizations emerged, culminating in a period from the 8th to the 3rd century BCE which Karl Jaspers termed the Axial Age, presented as a critical transitional phase leading to classical civilization. [57] William Hardy McNeill proposed that this period of history was one in which cultural contact between previously separate civilizations saw the "closure of the oecumene" and led to accelerated social change from China to the Mediterranean, associated with the spread of coinage, larger empires and new religions. This view has recently been championed by Christopher Chase-Dunn and other world systems theorists.

Modernity Edit

A major technological and cultural transition to modernity began approximately 1500 CE in Western Europe, and from this beginning new approaches to science and law spread rapidly around the world, incorporating earlier cultures into the technological and industrial society of the present. [53] [58]

Civilizations are traditionally understood as ending in one of two ways either through incorporation into another expanding civilization (e.g. As Ancient Egypt was incorporated into Hellenistic Greek, and subsequently Roman civilizations), or by collapsing and reverting to a simpler form of living, as happens in so-called Dark Ages. [59]

There have been many explanations put forward for the collapse of civilization. Some focus on historical examples, and others on general theory.

    's Muqaddimah influenced theories of the analysis, growth and decline of the Islamic civilization. [60] He suggested repeated invasions from nomadic peoples limited development and led to social collapse.

Political scientist Samuel Huntington has argued that the defining characteristic of the 21st century will be a clash of civilizations. [67] According to Huntington, conflicts between civilizations will supplant the conflicts between nation-states and ideologies that characterized the 19th and 20th centuries. These views have been strongly challenged by others like Edward Said, Muhammed Asadi and Amartya Sen. [68] Ronald Inglehart and Pippa Norris have argued that the "true clash of civilizations" between the Muslim world and the West is caused by the Muslim rejection of the West's more liberal sexual values, rather than a difference in political ideology, although they note that this lack of tolerance is likely to lead to an eventual rejection of (true) democracy. [69] In Identity and Violence Sen questions if people should be divided along the lines of a supposed "civilization", defined by religion and culture only. He argues that this ignores the many others identities that make up people and leads to a focus on differences.

Cultural Historian Morris Berman suggests in Dark Ages America: the End of Empire that in the corporate consumerist United States, the very factors that once propelled it to greatness―extreme individualism, territorial and economic expansion, and the pursuit of material wealth―have pushed the United States across a critical threshold where collapse is inevitable. Politically associated with over-reach, and as a result of the environmental exhaustion and polarization of wealth between rich and poor, he concludes the current system is fast arriving at a situation where continuation of the existing system saddled with huge deficits and a hollowed-out economy is physically, socially, economically and politically impossible. [70] Although developed in much more depth, Berman's thesis is similar in some ways to that of Urban Planner, Jane Jacobs who argues that the five pillars of United States culture are in serious decay: community and family higher education the effective practice of science taxation and government and the self-regulation of the learned professions. The corrosion of these pillars, Jacobs argues, is linked to societal ills such as environmental crisis, racism and the growing gulf between rich and poor. [71]

Cultural critic and author Derrick Jensen argues that modern civilization is directed towards the domination of the environment and humanity itself in an intrinsically harmful, unsustainable, and self-destructive fashion. [72] Defending his definition both linguistically and historically, he defines civilization as "a culture. that both leads to and emerges from the growth of cities", with "cities" defined as "people living more or less permanently in one place in densities high enough to require the routine importation of food and other necessities of life". [73] This need for civilizations to import ever more resources, he argues, stems from their over-exploitation and diminution of their own local resources. Therefore, civilizations inherently adopt imperialist and expansionist policies and, to maintain these, highly militarized, hierarchically structured, and coercion-based cultures and lifestyles.

The Kardashev scale classifies civilizations based on their level of technological advancement, specifically measured by the amount of energy a civilization is able to harness. The scale is only hypothetical, but it puts energy consumption in a cosmic perspective. The Kardashev scale makes provisions for civilizations far more technologically advanced than any currently known to exist.

The pyramids of Giza are among the most recognizable symbols of the civilization of ancient Egypt. [74]


Petrarch and His Legacies

This book gathers cutting-edge articles by prominent scholars reflecting on Petrarch’s poetry and his long legacy, from the Renaissance to the present day. The scholars engaged in this volume read Petrarch in the context of his own world and with a variety of theoretical and critical approaches, never overlooking the opportunity for an interdisciplinary reading that combines poetry and visual arts. The volume includes scholars from the United States and Europe (Italy, in particular), thus offering the opportunity to compare different theoretical approaches.

The articles in the second half of the volume celebrate Petrarch’s legacies beyond the historically fundamental Renaissance Petrarchism, while exploring the presence of Petrarch’s poetry in several cultural realities. The scholars also read Petrarch with necessary attention to new disciplines such as digital humanities. The richness of the volume lies in these innovative perusals of Petrarch’s works not only through the critical lens of dedicated scholars, but also through their readings of artists who throughout the centuries appreciated and revived Petrarch’s poetry in their own literary endeavors.

Ernesto Livorni  is professor of Italian language and literature, comparative literature, and religious studies at the University of Wisconsin&ndashMadison.  Jelena Todorovic  serves as associate professor of Italian at the University of Wisconsin&ndashMadison. She is the author of  Dante and the Dynamics of Textual Exchange: Authorship, Manuscript Culture, and the Making of the &lsquoVita Nova&rsquo.


Daniel Lattier

Dan is a former Senior Fellow at Intellectual Takeout. Megkapta a B.A. in Philosophy and Catholic Studies from the University of St. Thomas (MN), and his M.A. and Ph.D. in Systematic Theology from Duquesne University in Pittsburgh, Pennsylvania. You can find his academic work at Academia.edu. E-mail Dan

Join the conversation.

You are currently using the BETA version of our article comments feature. You may notice some bugs in submission and user experience. Significant improvements are coming soon!


Petrarch and the Invention of the Renaissance

On July 20, 1304, Italian scholar and poet Francesco Petrarca (Petrarch) was born. He is considered to be one of the earliest humanists and also the “father of the Renaissance.” Petrarch’s sonnets were admired and imitated throughout Europe during the Renaissance and became a model for lyrical poetry. He is also known for being the first to develop the concept of the “Dark Ages”.

“I rejoiced in my progress, mourned my weaknesses, and commiserated the universal instability of human conduct.”
– Francesco Petrarca, Letter to Dionigi di Borgo San Sepolcro (26 April 1336)

Born in Tuscany

Born in Tuscany, Petrarca was influenced by important thinkers and poets like Dante Alighieri at very young age.[5] His father, the notary Pietro di Parenzo (surname: Petracco, Patraca) was banished from Florence as a papal pendant. At the age of seven Petrarca followed him to Avignon, where Pietro di Parenzo had lived since 1312, while his family lived in Carpentras. Petrarch studied law in Montpellier from 1316 and in Bologna from 1320. He returned to Avignon in 1326. He broke off his legal studies, received the lower ordinations and had his new domicile in a house in the area of today’s Vaucluse département. Petrarch chose the Church father Augustine as his role model and tried to emulate his way of life. After his father had died, Petrarca got into economic difficulties.[6]

Laura

On 6 April 1327, according to him a Good Friday, but in fact an Easter Monday, he saw a young woman whom he called Laura and who was possibly identical with Laura de Noves, then about 16 years old and married young. Her impression was so strong on him that he revered her throughout his life as the ideal female figure and permanent source of his poetic inspiration, knowing and accepting that she was unattainable to him. As a poet he strove for fame and laurels (Latin laurus) and found a means to do so in Laura.

Portrait of Laura de Noves, celebrated in his poetry by Francesco Petrarca (1304-1374), Italian poet and humanist. Portrait in the Laurentian Library, Florence

First Writings

He wrote numerous works after his studies were finished and to his first major and successful writing belongs Afrika. The nine book epic poem was written in hexameters, a common form in classical Latin literature and poetry. Ban ben Afrika, Petrarch told the story of the Second Punic War between the Romans and the Carthaginians, which made him famous all across Europe.

Original manuscript of a poem by Petrarch discovered in Erfurt in 1985

Mount Ventoux and the Beginning of the Renaissance

“To-day I made the ascent of the highest mountain in this region, which is not improperly called Ventosum. My only motive was the wish to see what so great an elevation had to offer.”
– Francesco Petrarca, Letter to Dionigi di Borgo San Sepolcro (26 April 1336)

Petrarch began traveling through Europe just for ‘fun’, which was the reason why he became also known as the first tourist. For about the same reason, the poet intended to climb the 2000 metres high Mont Ventoux, what he described in a letter dated 26 April 1336, written in Latin and addressed to the early humanist Dionigi di Borgo San Sepolcro . Petrarch was warned not to attempt reaching the summit, but it was no help. With him, he took a novel written by Saint Augustine, who was somewhat his mentor at this time. Passed on was a story, that when he reached the top, the book fell open, and ‘delivered’ Petrarch following words:

And men go about to wonder at the heights of the mountains, and the mighty waves of the sea, and the wide sweep of rivers, and the circuit of the ocean, and the revolution of the stars, but themselves they consider not.

These words opened his mind and caused some kind of epiphany to turn to his inner soul instead of the outer world. This moment of rediscovering the inner world during the descent of Mont Ventoux is now seen as the beginning of the Renaissance. The coincidence of experiencing nature and turning back to the self means a spiritual turning point, which Petrarca, concerning the experience of conversion, places in a row with Paulus of Tarsus, Augustine and Jean-Jacques Rousseau . In contrast to medieval ideas, Petrarch no longer saw the world as a hostile and perishable one for man, which is only a transit station into a world beyond, but it now possessed its own value in his eyes. Some scholars therefore see the ascent of Mont Ventoux as a key cultural and historical moment on the threshold between the Middle Ages and modern times. In addition, Petrarch is considered the father of mountaineers and the founder of mountaineering because of this first “tourist” mountain ascent.

Későbbi évek

The father of the Renaissance and the father of Humanism, Petrarca was the first to combine classical culture with Christian philosophy. Ban ben Secretum meum, he argued that God gave humans a great variety of intellectual and creative potential, which they could use to their own ‘preferences’. With his humanist philosophical ideas, he inspired the Renaissance and believed in the studies of ancient history and literature. After travelling through France, Belgium and Germany, Petrarch retreated to Fontaine-de-Vaucluse near Avignon, where he lived from 1337 to 1349 and wrote much of his Canzoniere. In 1341 Petrarch was crowned poet (poeta laureatus) on the Capitol in Rome. In between he went to the court of Cardinal Giovanni Colonna in Avignon, for eight years he was envoy in Milan. The last decade he lived alternately in Venice and Arquà.

“Hitherto your eyes have been darkened and you have looked too much, yes, far too much, upon the things of earth. If these so much delight you what shall be your rapture when you lift your gaze to things eternal!”
– Francesco Petrarca, Secretum Meum (1342), as translated in Petrarch’s Secret : or, The Soul’s Conflict with Passion : Three Dialogues Between Himself and St. Augustine (1911)

Petrarch the Poet

Next to his immense influence on contemporary philosophy, Petrarca is mostly known for his poetry. A major part of his works were written in Latin. To his most important belong De Viris Illustribus, an imaginary dialogue with Augustine of Hippo, De Remediis Utriusque Fortunae, a very popular of self help book and of course his unfinished epic Afrika. He also published various letters, written to dead ‘friends’ from history like Cicero , Seneca or Virgil. Many of Petrarch’s works were set to music in the 16th century, which proves the great influence his writings had. About 1368 Petrarch and his daughter Francesca (with her family) moved to the small town of Arquà in the Euganean Hills near Padua, where he passed his remaining years in religious contemplation. Petrarch passed away on July 19, 1374 in his house in Arquà, which is now a permanent exhibition in honor to the poet.

At yovisto academic video search, you may enjoy a video lecture by Alan Hudson on Petrarch and the Renaissance.


How to Choose Your Climbing Partner

Petrarch notes that he put a lot of thought into "whom to choose as a companion." He continues, "It will sound strange to you that hardly a single one of all my friends seemed to me suitable in every respect, so rare a thing is an absolute congeniality in every attitude and habit even among dear friends. One was too sluggish, the other too vivacious one too slow, the other too quick this one too gloomy of temper, that one too gay. One was duller, the other brighter than I should have liked. This man's taciturnity, that man's flippancy the heavy weight and obesity of the next, the thinness and weakness of still another were reasons to deter me. The cool lack of curiosity of one, like another, 's too eager interest, dissuaded me from choosing either. All such qualities, however difficult they are to bear, can be borne at home: loving friendship is able to endure everything it refuses no burden. But on a journey they become intolerable." So true Francesco, so true. He finally decides that the best climbing partner is his brother, who "was happy to fill the place o a friend as well as brother."


Nézd meg a videót: Liszt: 3 Petrarch Sonnets From Years of Pilgrimage: Italy, Tiempo, Chamayou (Augusztus 2022).