A történet

William Lenthall

William Lenthall


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

William Lenthall 1591-ben született Henley-on-Thames-en. Az Oxfordi Egyetemen és a Lincoln's Innben tanult, ügyvédként dolgozott, mielőtt 1640-ben belépett az alsóházba.

Lenthall házelnök lett, és 1642. januárjában, amikor I. Károly belépett a Parlamentbe, és megkövetelte, hogy tudassa, hol vannak Arthur Haselrig, John Pym, John Hampden, Denzil Holles és William Strode, és így válaszolt: nyelvet beszélni ezen a helyen, de ahogy ez a Ház örömmel irányít engem, akinek itt vagyok a szolgája, és alázatosan könyörgöm Felséged bocsánatáért, hogy ezen kívül nem tudok más választ adni arra, amit Felséged örömmel követel tőlem. "

A polgárháború kitörésekor Lenthall támogatta a parlamenti hadsereget. 1648 -ban elfogadta a Büszkeségtisztítást, és nem tiltakozott, amikor Oliver Cromwell bezárta a Parlamentet.

1660 -ban Lenthall támogatta George Monck tábornokot, és ez mentette meg a börtönbüntetéstől a helyreállítás során. Lenthall 1660 októberében még vallomást is tett a Regicides ellen.

William Lenthall visszavonult burfordi birtokaira, ahol 1662 -ben meghalt.


BESSELS LEIGH

Earmundeslea, Aermundeslea (vii – x cent.) Leia, Lega (xii cent.) Legh (xiii cent.) Besilsly (xv cent.) Bessell's Lee (xvi cent.).

A Bessels Leigh egy kis plébánia, amely alig több mint 900 hektár. Határait tehát egy 959 -es oklevél tartalmazza (1. lábjegyzet): „Először Sandfordtól (2. lábjegyzet) a szennyes patakig, a határoló sövény mentén ki a bölcsőig (3. lábjegyzet), onnan a határ mentén a mogyoró árokig. az utca mentén ki a Stirian -medencébe az árok mentén keletre a Was -hoz (4. lábjegyzet), onnan a Hroc Lea -hoz (5. lábjegyzet) észak felé az árok mentén a felfelé irányuló sövényig, egészen a Snoddes -hegyig, felfelé a Hoar -kőig onnan az öreg farkas-sövényhez, onnan a léc mentén, egészen Laecesfordig (6. lábjegyzet) onnan a Lucring mentén vissza Sandfordig. Ezek a határok szorosan megfelelnek az egyházközség modern határainak. (7. lábjegyzet)

A Bessels Leigh modern kastélya a plébánia nyugati határán áll. Területeit délkeleti oldalon szegélyezi a Faringdonból Oxfordba vezető főút. A régi udvarház a templom közelében állt, korábban kettős négyszögből állt, déli irányban L alakú szárnyakkal. A helyszínen ma is láthatók a kőalapzat nyomai (8. lábjegyzet), nyugatra pedig rövid távolságra jelentős mélységű kővel bélelt kút található. A szerkezet egyetlen része, amely még mindig áll, a 17. századi kapuoszlopok nyugati része, amelyek közvetlenül a templomkerttől nyugatra helyezkednek el.

Bessels Leigh volt a rezidencia Leigh, Bessels, Fettiplace és Lenthall családjainak sorában. A Bessels család Leland szerint fegyveres teljesítménye miatt megkülönböztetett férfiak voltak. Látott emlékműveket Bessels Leigh -ben, amelyek feljegyezték, hogy egyikük „fawghte Listesben egy furcsa lovaggal, aki Chalengyd volt vele, ahol Deade the Kynge és Quene voltak jelen Anglia tízeségében”. (fn. 9.) Az egyetlen Bessel, akiről azonban sokat tudnak, Sir Peter, a 15. század eleje, és végrendelete inkább a béke embereként mutatja őt, akit érdekel az autópályák és hidak karbantartása. (10. lábjegyzet) Különös záradékkal rendelkezik, azonban 600 fontot hagy a végrehajtóira, hogy térítsék meg az ősei által elkövetett hibákat. (11. lábjegyzet)

A polgárháború idején Bessels Leigh William Lenthall házelnök tulajdona volt, „a lázadó parlament gyenge eszköze”. (fn. 12.) 1644 -ben, amikor a parlament elfoglalta a 3 mérföldre lévő Abingdont, a királyi párt birtokba vette a házelnök házát. Browne vezérőrnagy ezt írta Abingdonból: „A ház nagyon erős, és nagyon rossz szomszédaink lesznek. Készítek egy párt, hogy menjek oda ma este, hogy eltávolítsam őket, de a kérdést a Mindenhatóhoz kell utalnunk. (13. lábjegyzet) Browne pártja sikeresen elűzte az ellenséget, és mivel nem tudott megkímélni egy helyőrséget a ház megtartására, megparancsolta embereinek, hogy bontsák le a falakat és ajtókat, hogy a másik oldalra használhatatlanná tegyék. (14. lábjegyzet)

Ötven évvel később a ház egészen más célt szolgált. Wood 1694 -ben megemlít egy „ünnepélyes bált Besell's Lee -ben Sir John Lenthall házában, amelyet 50 vagy 60 cselédség, minőségi szűz, akik ott tartózkodnak. . . ' (fn. 15.) Hearne megemlíti húsz évvel később, hogy volt itt neves internátus, és szomorúan megjegyzi, hogy ez „a szokásosnál is több üdülőhelyet jelentett a fiatal oxfordi tudósok számára”. (16. lábjegyzet) Úgy tűnik, az iskola nagyon rövid ideig létezett, és többet nem lehet tudni róla. Owen Price, egy jól ismert iskolamester és nyelvtani író, akit kizártak a helyreállítási Magdalena Főiskola posztjáról (17. oldal), majd a Bessels Leigh-ben tanított, de 1671-ben meghalt, és aligha adhatott leckéket a „minőségi szűzek”.

A ház állítólag 1784-ben pusztult el. (Fn. 18.) Egykor Sir Thomas More és családja jól ismert portréját tartalmazta, amelyet a Lenthall családhoz tartozó Rowland Lockey-nek tulajdonítottak. (19. lábjegyzet)

A plébánia 79 hektáros erdősége nagyrészt az udvarház körül fekszik. Több mint 500 hektáron termesztenek, (fn. 20), valamint búzát, zabot, árpát és karalábét termesztenek. A talaj agyagos homok a portlandi ágyások altalaján. Most már nyoma sincs annak a kőbányának, amelyből Sir Peter Bessels adta a köveket Buring és Culham hidak építéséhez Abingdon városában. (21. lábjegyzet)

Kúria

BESSELS LEIGH szinte biztosan azonosítani kell a „Leával”, amely egy szász Earmundhoz tartozott, és a 7. század végére az „Earmundeslea” nevet adta Abingdon szomszédságában lévő nagy birtokának. (fn. 22.) Magáról Earmundról semmit sem lehet tudni. Az „Earmundeslea” -nál mintegy 80 búvárt állítólag Cissa adományozott az Abingdon -apátságnak, (23. lábjegyzet) Caedwalla megerősítette, (24. fn.), És lefoglalta (25. fn.), Majd Ini helyreállította. (26. lábjegyzet) Az apátsági krónikában a történet alátámasztására alapított oklevelek megbízhatatlanok, de valószínűleg jó hagyományon alapulnak. (fn. 27.) Úgy tűnik, hogy az „Earmundeslea” magában foglalta az Abingdon szomszédságában lévő apátság eredeti birtokát. (28. lábjegyzet)

A kilencedik század folyamán „Earmundeslea” ismét elveszett az apátságban, ezúttal a dánok pusztulása miatt. (29. old.) Nagy részét a 10. század közepén állították helyre, amikor a nevet ősi és bizonytalan alkalmazásban írták le. (30. old.) Magának a „Leának” a legnagyobb részét Edgar 959 és 968 között adta vissza az apátságnak. (31. oldal) 959 -es oklevele 5 búvárt adott Earmundesleában, amelyek határai (32. lábjegyzet) ), amint azt fentebb említettük, többé -kevésbé szorosan megfelelnek Bessels Leigh modern határainak. (33. oldal) Lehetséges, hogy ez az alapítólevél soha nem lépett életbe, mert hat évvel később a „Leoie” - a régi nevet soha többé nem használják - benne van egy támogatásban, amelyet ugyanaz a marchami 50 bőrű király adományozott. (34. lábjegyzet) Végül 968 -ban Edgar 30 búvárt engedélyezett Cumnorban, (35. lábjegyzet) egy olyan területet, amelyről kimutatták, hogy magában foglalja az „Earmundeslea” 5 bőrének északi részét. (36. lábjegyzet)

Bessels Leigh -ből az apátság valójában mennyit gyógyult meg a normann hódítás előtt, nehéz ebben a támogatási zavarban eldönteni. Az apát 1086 -ban birtokolt földjét csak 1 búvóhelyen értékelték és értékelték. (37. old.) Öt eke számára azonban volt föld, és az érték a gyóntató uralkodása óta 40 -ről emelkedetts. 4 fontra, (fn. 38), így a hagyaték nagyobb lehetett, mint az értékelés jelzi. Úgy tűnik, Faritius apát visszaszerezte I. Henriktől a földet Légában, a többi birtokkal, amelyeket a dánok elfoglaltak (39. oldal). feloszlásáig fennmaradt. (40. lábjegyzet)

A hitvalló Edward uralkodása idején Leigh bérlője az apát alatt Norman volt (41. lábjegyzet), aki a szomszédos Tubney -villában is birtokolt földet. (42. old.) Röviddel a honfoglalás után azonban Adelelm apát itt követte szokásos tervét, miszerint a lovagszolgálat birtokában egy külföldi bérlőt elkoboz. (43. oldal) Ez a bérlő nyilvánvalóan a Vilmos volt, aki 1086 -ban Leigh -t tartotta, (44. oldal), és I. Henrik kamarása volt. (45. oldal) Amikor Faritius először apát lett, Vilmos nem volt hajlandó a lovag szolgálatát teljesíteni birtokából, és kihagyta a lovag küldését, amikor a király erőket hívott ki normandiai bátyja Robert ellen. (46. old.) Az apát egyelőre ezzel unatkozott, és újabb lovagot küldött, de amint a békét megkötötték, William ellen indult. Bebizonyította, hogy a lovagszolgálatot mindig a Leigh bérlője végezte a Hódító és Adelelm apát idejében, és Vilmos úgy ítélte meg, hogy visszautasította birtokát. Megengedték azonban, hogy 10 font pénzbírság megfizetésével és annak elismerésével, hogy ő az apát embere, köteles szolgálatot teljesíteni. Tovább kellett esküdnie, hogy nem adja el a földet, és nem teszi zálogba. (47. oldal) Vilmos utódja Aschetil vagy Anskitil volt, aki 1104 -ben Faritius apáttól Tadmertonért cserébe kis Chestertont vagy Kingstonot kapott Warwickshire -ben, (48. l.), majd ezt követően (49. l.) Leigh birtokában visszakerült. Chesterton együtt két lovagdíjért. (50. lábjegyzet)

William de Leigh 1166 -ban két lovagdíjat tartott az apáttól. (51. oldal) Egy bizonyos Richard of Warwickshire délre jött, hogy üzletet kössön vele, és az apát hozzájárulását adta a betegszolgálatnak. (52. oldal) William de Leigh -t 1180 -ban említik Warwickshire -ben. (53. old.) Utódját, aki János uralkodása alatt élt, „Robert de Kingeston” néven ismerték. (54. oldal) Valószínűleg Felice de Leigh, aki a birtok következő bérlője (55. f.), Robert özvegye volt. Őt és fiát, Vilmosot 1220 -ban említik. (56. oldal) Vilmos a század közepén még mindig lovagdíjat tartott Leigh -ben, másikat pedig Kingstonban. (57. oldal) Úgy tűnik, Thomas utódja lett, aki 1251 -ben William de Leigh -nek, talán testvérének, leighi földbúvárt adott, hogy életben tartsa őt, ugyanakkor William fia és William örököse lemondott Thomasnak minden olyan állítását, amelyet apja halála után követelhet, és cserébe járadékot kapott. (fn. 58.) Vilmos, Tamás fia, 1292 -ben volt birtokában, amikor az egyház tanácsával egy messuage -t és 2 carucatát adott itt egy Thomas de Leigh -nek, (59. fn.) visszafordítással. saját örököseinek. Tamás volt a bérlő 1316 -ban, (60. fn.), De John de Leigh, nyilvánvalóan Vilmos örököse, (61. f.) 1327 -ben az uradalom ura volt. Kingstonban 1332 -ben (63. oldal), és még 1348 -ban élt. (64. f.)

Leign. Sable egy leopárd passant argent koronás vagy.

Bessels. Argent három roundels gules.

Katharine, John de Leigh lánya és örököse házasságával Thomas Bessels -lel a kastély a Bessels családhoz került. (fn. 65) Earmundhoz, a legkorábbi ismert bérlőhöz hasonlóan ez a család adta nevét az uradalomnak ahelyett, hogy róla nevezték volna el. Katherine és Thomas valószínűleg Leigh -ben laktak 1359 -ben, amikor az utóbbi John de Sloghtre -t, a Leigh -i templom plébánosát szolgálta fel Buckland -i uradalmának. (66. oldal) Ezen a napon volt egy fiuk, János, aki apja örököse volt az utóbbi halálakor vagy 1378 körül. , (68. old.) úgy, hogy Katharine 1405 -ben bekövetkezett halálakor örököse második fia, Péter volt. (fn. 69.) Valószínűleg a leigh -i uradalmat Péternek adták már, mert nem jelenik meg birtokai között. 1412 -ben továbbították neki és más személyeknek, hogy felhasználhassák. (70. fn.) Ekkor lovag volt. (71. old.) Sir Pétert jótékonysági cselekedeteiről és a vallásos házaknak adott ajándékairól jegyezték fel, és akaratával elrendelte, hogy minden uradalmát társas kávéként adják el alamizsnában lelkéért. (fn. 72.) 1424 -ben gyermektelenül halt meg, és Robert Cramfordot, az anyja távoli unokatestvérét, örököse visszaküldte (73. oldal), bár nem követelhette volna a Bessels család birtokait. a házasság Katharine Leigh -vel. Ezt követően Thomas Somerton, a birtokok egyik kávéja, azt állította, hogy Peter legközelebbi rokona. (74. old.) Az uradalom története az elkövetkezendő néhány évben benne van, mert Sir Péter akaratát nem teljesítették őszintén. Margery, özvegye és végrendeletének egyik végrehajtója, életének érdeke volt Leigh iránt, (75. oldal), és második férje, William Warbleton (76. oldal) 1428 -ban a jobbján tartotta. Thomas Somerton 1438 körül vagy arról panaszkodott, hogy Margery és William nem kísérelték meg eladni Peter oxfordshire -i uradalmát és Leigh visszafordítását, hanem kinyilvánították szándékukat, hogy eladás nélkül hajtják végre a végrendeletben említett célokat. (fn. 78.) 1444 -ben Michell János és felesége, Erzsébet, akiknek a vállalkozásban nem világos a szerepe, elhagyta az uradalmat Vilmosnak és Margerynek, (79. oldal), és Bessels Leigh Margery örököseinek letelepedése 1471 -ben történt. (fn. 80) Furcsa ezek után azt tapasztalni, hogy Margery és William panaszkodnak, hogy Thomas Somerton saját hatáskörében eladta az uradalmakat, és a vásárlási pénz egy részét elsikkasztotta. (81. oldal) 1484 -ben, amikor Margery meghalt, nem birtokolta Berkshire -ben vagy máshol a földeket (82. oldal), mindannyian új településekre kerültek, a maradékokat pedig különböző személyeknek. Nyilvánvalóan Leigh megfordítása az oxfordshire -i Grafton és Radcotéhoz tartozott (83. oldal) William Besselshez és feleségéhez, Alice -hez. William Thomas Bessels fia és örököse (84. fn.), És valószínűleg Sir Peter távoli unokatestvére. (85. fn.) 1487 -ben az uradalom birtokában volt (86. fn.), és 1515 -ben meghalt. (87. fn.) A visszafordulás ekkor Alice halála után William lányának, Elizabeth Elyotnak, Richard Elyot feleségének és Richard Fettiplace özvegye, további maradékával fia, John Fettiplace farka. (88. lábjegyzet)

Richard Elyot, aki a megkülönböztetés bírája és a szerző apja volt A kormányzó, meghalt 1522 -ben. (fn. 89) 1535 -ben 'Mr. A Beselles Lyghe Phetiplace birtoka volt a birtok. (fn. 90) Edmund Fettiplace, János fia és örököse, 1541 -ben meghalt a birtokában, fia és örököse, János kiskorú maradt. (91. old.) János és felesége elszámolására 1570 -ben került sor, a többi rész fiával, Bessellel és Bessel feleségével, Helennel. (fn. 92.) János 1580 -ban halt meg (93. fn.), és Bessel utódja lett, aki 1585 -ben Berkshire -i seriff volt. (94. fn.) 1609 -ben halt meg, amikor örököse fia, Richard Fettiplace volt, már lovag. . (fn. 95) János, Richard fia, 1614 -ben követte (96. fn.), és hat évvel később meghalt, fia és örököse, Edmund kiskorú maradt. (fn. 97.) Edmund 1634 -ben megfestette az uradalmat, (98. fn.), és ugyanebben az évben eladta azt a burfordi William Lenthallnak (99. fn.) (co. Oxon.).

William Lenthall 1662 -ben halt meg, és fia, John lett az utódja. (fn. 100) Utóbbi 1672 -ben oxfordshire -i seriff volt, és 1681 -ben halt meg Bessels Leigh -ben. (101. f.) Fia, Vilmos követte őt, és 1686 -ban meghalt, (102. oldal), fia és örököse, János maradt. (103. old.) William Lenthall, aki 1763 -ban birtokolta az uradalmat, (104. fn.) János fia volt. (105. old.) Utódja bátyja János lett, aki úgy tűnik, Bessels Leigh kastélyát második fiára, William Johnra hagyta. (106. old.) Ez utóbbit fia, Kyffin, John William Lenthall követte, akinek fia és örököse volt Edmund Kyffin. (107. oldal) Edmund Kyffin Lenthall 1907 -ben meghalt, és a birtokot unokatestvérére, Edmund Henry Lenthallra hagyta, (108. oldal), akinek húga, Lenthall kisasszony az uradalom jelenlegi asszonya.

Fettiplace. Gules két cheveron argent.

Lenthall. Argent egy kanyarban kotlós sable három mólt vagy a kanyarban.

Templom

A templom UTCA. LAWRENCE áll egy kancelláriumból 30 láb 15 láb, hajó 34 láb 13 láb 9 hüvelyk és déli veranda, teljes hossza 64 láb, minden mérés belső.

Hajóból és szentélyből álló templom létezett itt a 12. században. Ennek a szerkezetnek a nyugati fala és esetleg néhány más része még mindig áll, de úgy tűnik, hogy a templomot jelentősen megváltoztatták, és talán meghosszabbították a 13. században, és az ablakokat beillesztették a következő két évszázadban. 1632 -ben az épületet helyreállították, és a szentély boltíve behelyezte a déli verandát és a harangláb valószínűleg ugyanazon a napon.

A kancellária 13. századi keleti ablaka három csúszós lámpával rendelkezik egy hegyes fej alatt, a hátsó ív cinquefoiled. Az északi falban a 14. század közepének két fényű ablaka látható, hegyes fejjel és lekerekített hátsó ível. A déli falban két négyzetfejű ablak található, mindkettő két lámpával és 15. századi dátummal, és közöttük egy papi ajtó. A keleti ablakon a mélyedést lehordják, hogy szélcsendesedést képezzen, a keleti oszlopban pedig egy bizonytalan használatú sekély fülke. Távol keletre egy trefoilfejű piscina, amelynek tálja nyilvánvalóan egy 12. századi oszlop fésűs fővárosa, négyzet alakú abakussal és lefolyóval a közepén. Nincs szentélyi ív, de a hajót két nagy masszázsoszlopon nyugvó fafalak választják el a szentélytől, a fenti keretet vakolják. A keleti arcra Lenthall hatnegyed rétege van festve. A 17. századból való, de valószínűleg átfestették, mivel a színek helytelenek. A nyugati oldalon a következő felirat olvasható: „Ezt a templomot 1632 -ben a Hon szépítette és javította. William Lenthall, a tekercsek mestere és az angol parlament elnöke, majd utóda, William John Lenthall 1788 -ban. ” Az áttört szőnyeg áttört díszt és jakobán medálokat tartalmaz. A rácsos szarufa típus kancellártetője mennyezet, de a faragott tölgylemez a 15. századból való.

A hajó északi falában a 15. századi négyszögletes kétfényű ablak, vele szemben pedig a déli falban található egy hasonló. Az északi ajtónyílás blokkolva van, de a szárnyak alsó része és egy tölgyfa áthidalás kívülről látható. A déli ajtó belső és külső félköríves boltívekkel rendelkezik a 12. században, de a 18. században megváltoztak és helyreálltak. A nyugati ablak három, a keleti ablakhoz hasonló, fátyolos lámpából áll, de hátsó ív nélkül. Van egy kis modern nyugati galéria. A hajó északi oldalán kívülről egy négyzet alakú vetület található, amely egy lépcsőt tartalmaz, és amelyet korábban egy hurok világított meg. Nincs jelzés az épületen belüli bejárati ajtókra. A déli fal nyugati végén kívülről látható egy blokkolt, egyfényű ablak párkánya. A nyugati fal három lapos, 12. századi támpillérrel rendelkezik, az oromzaton pedig egy 17. századi harangláb, két félköríves boltívvel, amelyek annyi harangot tartalmaznak. A hajótető modern, de 17. századi karnis, kerubokkal díszített, időnként pajzsot tartó Lenthall negyedekkel. A 17. század eleji déli tornác fa oldalakkal és külső boltívekkel rendelkezik, és kőalapon áll, mindkét oldalán ülések vannak. Az épületet kívülről kőpala folyamatos tető borítja.

A szentély 18. századi dobozpadokkal van felszerelve, amelyeket a hajóban a modern időkben kivágtak. Az úrvacsora-asztal a 17. század végén készült, faragott és csavart lábakkal. A kőből készült betű rozsdás hengeres szárral és lombozatokkal dúsított kör alakú tállal rendelkezik, és talán a 18. század helyi munkája, de lehet, hogy korábban. A déli ajtó néhány ősi vasművet őriz, a keleti ablak függőleges védőrúdja pedig régi görgetett fejekkel rendelkezik. A szentély közepét 13. századi csúszdacsempék burkolták, korábban a szakráriumban. Geometriai kialakításúak, négyes készletekben, és megőrzésük olyan tökéletes, hogy kétség merül fel az ókorban. A szentély közepén egy padlólap van Sir John Lenthall -nak, Bessels Leigh -ből (1681), és pajzsot visel, Lenthall negyedelt kabátjával, amely jelképezi az Andrew -t. A kancellár déli falán William Lenthall harmadik fiának (1639) készített festett felirat, az északi falon pedig faragott márványtábla Susannah Charles Brome sandfordi feleségének (1717), Brome pajzsával Franklint ábrázolva.

A tányéron található egy csésze, London, 1635, felirattal: „A Besselsleigh -i plébániatemplom áldozópohara. 1635. június. ' Ugyanezen dátum fedőlapja „Besselsleigh” feliratú. Van még egy alamizsna 1845 -ben és egy lemezes zászló.

Az 1812 előtti nyilvántartások a következők: i. Vegyes bejegyzések 1659–1715. Ii. Vegyes bejegyzések 1715–1812.

Advowson

A 12. században az abingdoni apátság oltárának járó kifizetések között volt az 5 összegs. Tubney és Bessels Leigh kápolnáiból. (fn. 109.) Valószínűleg az egyház ekkor Appleton egyházának volt alárendelve. 1291 -ben „eklézsiaként” jelenik meg, amelyből 22 nyugdíj járs. az abingdoni apátnak köszönhető. (fn. 110) 1390 -ben a nyugdíj csak 18 voltd. (fn. 111) A leighi rektor 4 -et fizetetts. az apátság sekrestye számlájára 1396–7. (fn. 112)

A 16. században vagy a 17. század elején az élőket a Fettiplace család, majd mindkét egyház pártfogóinak beleegyezésével Appletonhoz csatolták. (113. old.) Sir Richard Fettiplace és Peter Yate, az Appleton akkori rektora között megállapodás született, amellyel Péternek 10 fontot kellett elfogadnia a tized helyett a Bessels Leigh Manortól. (114. old.) Péter azonban olyan „finoman és óvatosan” készítette el a megállapodást, hogy később képes volt a tized megszerzésére, és ezt 1616 -ban meg is tette. (115. f.). Az egyház hosszú ideig fennmaradt.

Bessels Leigh tanácsadója mindig is az uradalom uraihoz tartozott. (116. lábjegyzet)

Jótékonysági szervezetek

1812 -ben William Selwood végrendeletében 100 fontot adott, a kamatot, amelyet a Bessels Leigh, Cumnor és Appleton plébániák szegény embereinek „rossz időjárású kabátok” vásárlására kell alkalmazni. A vagyonkezelői alap 152 fontból 7 álls. 7d. vigasztal, 3 16 fontot termels. évente, amelyet az említett egyházközségek szegény, időjárásnak kitett férfiainak, mint például a tejelőknek és az úttörőknek a felöltőinek forgalmazásakor alkalmaznak.

1863 -ban a tiszteletes Christopher Cleobury december 31 -én Salisburyben bebizonyított végrendeletével 50 fontot adott, azt a jövedelmet, amelyet Szent Tamás napján kenyérben, üzemanyagban vagy ruházatban kell a szegények között felosztani. Az örökséget 55 4 fontba fektették bes. 10d. vigasztal, 17 fontot termels. 4d. évi.

1865 -ben Mary Mutrie augusztus 9 -én Oxfordban bebizonyította végrendelete szerint 333 fontot 6s. 8d. konzolok, a jövedelmet 1900 -ban meghatározott életérdek függvényében tüzelőanyagban és ruházatban kell elosztani a szegényeknek. Az adomány most 344 fontból 8 álls. 2d. vigasztal, 8 12 fontot termels. évente, amelynek felét ruházatra, felét üzemanyagra fordítják.

A többlet készletet a hivatalos vagyonkezelők tartják.

1907 -ben Edmund Kyffin Lenthall, november 20 -án Oxfordban bebizonyította, 100 fontot hagyott a templom karosszériájának javítására, a kancellária kivételével. Az örökséget 101 10 fontba fektették bes. A szorosok rendezése 3½ százalék. stock, E. M. Walker tiszteletes és két másik nevében. 3 11 fontot termels. évi.


Az alsóház elnökeinek rövid története

Ki volt az alsóház első elnöke? A történész, Sarah Richardson hat jelentős tisztségviselővel osztozik a szerepben, a 18. század legrégebben működő Commons-házelnökétől az első női házelnökig 1992-ben…

Ez a verseny most lezárult

Közzétéve: 2019. szeptember 24, 12:15

A brit politikában folyamatban lévő viták a Brexitről rávilágítottak a Commons Speaker szerepére a képviselők frakcióinak gyakran törékeny vitáinak kezelésében. A házelnök az alsóház elnöklő tisztje, aki felelős a ház üzleti tevékenységének megszervezéséért és vitáinak vezetéséért. Az első házelnököt, Peter de la Mare -t 1376 -ban, egy alkotmányos válság idején, III. Eduárd udvarára és monarchiájára választották.

A királyság egyik legmagasabb rangú politikai tisztviselőjeként a házelnök gyakran kulcsszerepet játszott a bizonytalanság és a stressz idején. A Commons üzleti tevékenységének megszervezésében betöltött szerepük a vitás kérdések kezelésében az élen jár, és hírnevük gyakran azon múlik, hogy képesek -e határozottan és tisztességesen gyakorolni a hatalmat.

Bár a házelnök ma várhatóan pártatlan lesz, sok korábbi tisztségviselő hevesen pártoskodott, és a 17. század közepéig gyakran a Korona ügynökeinek tekintették őket. A fordulópont 1642 -ben történt William Lenthall házelnök híres riportjával I. Károlyhoz (erről bővebben).

Az iroda történetébe bepillantás azt bizonyítja, hogy John Bercow legutóbbi házelnök vitája nem előzmények nélküli. Íme a történelem legjelentősebb előadóinak…

Peter de la Mare (1376 1377)

A házelnöki tisztség első megnevezett birtokosa Peter de la Mare, Herefordshire országgyűlési képviselője volt, III. De la Mare adta meg a hangszórót a házelnöki szerepkörben: személyként, akinek gyakran meg kellett tárgyalnia a korona és a parlament közötti törékeny kapcsolatokat. Összefüggésben volt a király ellenfelével, Edmund Mortimerrel, március elejével, és valószínűleg ez az összefüggés vezetett ahhoz, hogy elfoglalja a házelnök szerepét az úgynevezett „jó parlamentben” április és július 1376 között.

A Commons egyre nyugtalanabbá vált Edward udvarának korrupciója miatt, de de Mare a király kereskedelmi, arisztokrata és vallási ellenfeleinek széles körének szóvivőjeként tevékenykedett. Magas árat fizetett tetteiért - 1376 novemberében a király fia, Gaunt János börtönbe vetette a Nottingham -kastélyban, és csak Edward 1377. júniusi halála után engedték szabadon. Az új király, II. , és 1377 októberében ismét egy évre házelnöknek választották.

William Lenthall (1640–7 1647–53 1654–5 1659–60)

William Lenthall talán a leghíresebb házelnök a Commons történetében, mivel dacol az I. Károly ellen, amikor 1642 januárjában az uralkodó belépett a Házba, hogy letartóztasson öt lázadó képviselőt. Lenthall válasza a királynak az ötös hollétével kapcsolatos kérdéseire az utókorban a parlament monarchiától való függetlenségének szimbólumává vált: „Legyen kedves a fenségének, ezen a helyen nincs szemem, hogy lássak, és ne beszéljek. A ház örömmel irányít engem, akinek a szolgája vagyok itt, és alázatosan könyörgöm felséged bocsánatának, hogy nem tudok más választ adni, mint ez az, amit felséged örömmel követel tőlem. ” Lenthall így szembeszállt a királlyal azzal, hogy azt válaszolta, hogy az alsóházban hűségét köszönheti a Parlamentnek és annak tagjainak.

Azóta egyetlen uralkodó sem tette be lábát az alsóházba.

Lenthall továbbra is a házelnök, valamint a Nemzetközösség és Protektorátus [a köztársasági kormányok I. Károly uralkodása és II. Károly között] által elfoglalt kulcsfontosságú szerepet töltötte be. Lenthall álláspontját 1653 áprilisában ismét megtámadták, amikor Oliver Cromwell és más vezető hadsereg -tisztek erőszakkal feloszlatták a Rump Parlamentet [a kis parlamentet, amely a Hosszú Parlament megtisztítása után döntött]. Lenthall kijelentette, hogy nem száll le a székről, hacsak nem kényszerítik, bár végül visszalépett - talán rájött, hogy nincs más választása. Bár személyes gyengeséggel és hivatalának korrupciós anyagi haszonszerzéssel való vádjával vádolták, Lenthall eltökéltsége, hogy ilyen zűrzavaros időszakban fenntartja a parlamenti eljárásokat, elismerésre méltó. A folyamatosságot képviselte a hatalmas politikai bizonytalanság és változás időszakában.

Robert Harley (1701–5)

Robert Harley tökéletes parlamenti menedzser, karrierpolitikus és egyike volt az első olyan parlamenti képviselőknek, akik felfogták a hatalomnak a monarchiából a parlamentbe történő átruházásának jelentőségét az 1688 -as dicsőséges forradalom után.

Harley szoros kapcsolatot ápolt III. Vilmos királlyal és Anne királynővel. Williammel véglegesítette a hannoveri ház utódlásának feltételeit Anne halála és a Stuart -sor várható befejezése után. 1701 -ben, az általános választásokat követően, Harley elfogadta a bírósági jelölést a házelnöknek, és Whig riválisa felett 249 igen szavazattal, 125 ellenében választották. Harley biztosan nem volt pártatlan elnök - pártos szerepet vállalt a Commons ügyekben, különösen az egész ház bizottságai, amelyek lehetővé tették a házelnöknek, hogy részt vegyen a vitában.

Ez egy viharos időszak volt, amelyet „a pártok dühének” neveztek, és amely gyakran választásokat és megosztottságot hozott. 1701 -ben újabb választások voltak, és az új ülésen a Harley megtartotta a házelnöki tisztséget, ezúttal függetlenként, négy szavazattal legyőzve az udvari jelöltet. Kevesebb mint egy évvel később William halála és Anne csatlakozása kiváltotta a harmadik választást kevesebb mint két év alatt.

Harley Anne belső kedvencek körének tagjaként ismét elkerülhetetlen választás volt Speaker számára. Előkészítette a királynő beszédét a parlament megnyitóján, és hamarosan rendszeresen találkozott John Churchill vezető politikusokkal, Marlborough első hercegével és Sidney Godolphinnal, Godolphin 1. grófjával, és megvitatta azokat a kérdéseket, amelyeket a három férfi által ismert kabinet dönt. "a triumvirátus". Harley miniszter (északi államtitkár) és házelnök is lett, és szakértői módon irányította a parlamenti ügyeket a nehéz időkben. Végül az 1705 -ös általános választásokat követően leállt házelnökként, de a korszak egyik legjelentősebb tory politikusa maradt.

Arthur Onslow (1728–61)

Arthur Onslow tartja a leghosszabb ideig szolgálatot teljesítő hangszóró rekordját, lenyűgöző 33 éve. Családja harmadik tagjaként, aki ezt a tisztséget viselte, 1735-ben, 1741-ben, 1747-ben és 1754-ben egyhangúlag újraválasztották.

Onslow nevéhez fűződik a házelnöki hivatal korszerűsítése, valamint annak elismerése, hogy fontos fenntartani a közös kamara elnökének függetlenségét és pártatlanságát. Megjegyezte, hogy „némi tisztelettel viseltetett minden felekezet közül, és okuk volt azt hinni, hogy tiszteletteljesnek és pártatlannak kell lennem mindenkivel szemben”. Onslow határozottan hitte, hogy a Commons eljárásainak és folyamatainak meg kell védeniük a tagokat a pártok frakcióitól vagy a miniszterek beavatkozásától. Fontos közigazgatási reformokat vezetett be a Commonsban, beleértve a Ház folyóiratainak kiadását.

Charles Manners Sutton (1817–35)

Charles Manners Suttont hétszer rekordot választották a házelnöki hivatalba, és ő vezette a 19. század legviharosabb vitáit, többek között: az 1829. évi katolikus emancipációs törvényt (amely lehetővé tette a katolikusok számára, hogy szavazzanak és állami tisztséget viseljenek). Az 1832 -es nagy reformtörvény (a választási rendszer első jelentős reformja) és Robert Peel első szolgálatának bukása 1835 -ben.

Bár az 1832 -es reformválság idején meggyőző tory volt, akinek felajánlották a párt vezetését, Suttonnak pártatlanságáról volt híre. His obituary commended his “commanding presence, sonorous voice, and imperturbable temper”.

His second wife, Ellen, was the sister of the notorious socialite Countess Blessington, whose relationships with the romantic poet Lord Byron and the fashionable amateur artist Count D’Orsay were the subject of much gossip. Ellen presided over lively political salons and regularly visited the ‘Ventilator’ – a small attic space high above the Commons, where women were permitted to listen to debates.

Betty Boothroyd (1992–2000)

It was not until 1992 that a female Speaker was elected. Betty Boothroyd had been deputy Speaker to Bernard Weatherill [aka Lord Weatherill, Speaker from 1983 to 1992], during which time she proved she could evoke natural authority over the House. In 1992 she was voted in as Speaker with cross-party support by 372 votes to 238, asking the House “to elect me for what I am, not for what I was born”. She reformed the dress of the Speaker (she chose not to wear the traditional wig of the Speaker upon her election) and, with the aid of a televised Commons, quickly became a household name for her management of often unruly MPs.

Boothroyd’s period of office coincided with fierce debates about Britain’s role in the European Union. She had to use her casting vote on the issue of the social chapter of the Maastricht Treaty [the international agreement between European states that established a European Union], although eventually it was discovered there had been a miscounting and the government had in fact won the motion without the need of her intervention.

Boothroyd also chaired Nelson Mandela’s speech to parliament in 1996. When she retired from office in 2000 she was hailed as one of the best Speakers in history, and not merely because she was the first (and to date, only) woman to take the chair. Tony Blair, for example, praised her as “a truly outstanding Speaker, who enhanced the reputation of the office”.

Sarah Richardson teaches on British electoral politics at the University of Warwick.


William Lenthall - History

Not many people are familiar with William Lenthall but if history were fair then we all would be. For William Lenthall was once the Speaker of the House of Commons and by his actions changed the course of the world forever.

On 4 January 1642, King Charles I entered the House of Commons to arrest five Members of Parliament for high treason. The MPs were Mr Holles, Mr Pym, Sir A Haslerig, Mr Hampden and Mr William Strode. The King believed that these MPs were plotting against him and it is likely they were for Charles I was on the more tyrannical side of monarchial rule.

William Lenthall – Speaker of the House of Commons

Sadly for the King, the Five Members had already fled, no doubt tipped off by the larger number of soldiers arriving and the Palace of Westminster being something of a maze, their must have been many escape routes.

King Charles entered the chamber and took the seat of Mr. Speaker

Gentleman I am sorry to have this occasion to come unto you….

The King demanded to know the whereabouts of the politicians. What happened next was not only an act of supreme bravery but one that changed the course of history. Speaker Lenthall refused to give away their locations and instead rplied to the king thus:

May it please your majesty, I have neither eyes to see nor tongue to speak in this place but as this house is pleased to direct me whose servant I am here and humbly beg your majesty’s pardon that I cannot give any other answer than this is to what your majesty is pleased to demand of me.

This painting shows King Charles I standing by the chair of the Speaker of the House. William Lentall gives him due honour whilst simulataenously defying the King.

In effect William Lentall was telling the Charles I that the King had no authority in the House of Commons and that he was answerable only to the elected Members of Parliament.

Obviously this could very easily have resulted in the death of the Speaker but as it happened, a furious King Charles I immediately left Parliament empty handed and so the country was about to be plunged into Civil War between supporters of the King and supporters of Parliament.

Actual Parliamentary records from the day Mr. Speaker defied the King.

Ever since this day, no monarch has ever entered the House of Commons and these events are still remembered every year in the State Opening of Parliament.

We might not know the name of William Lentall but in the fine traditions of the Magna Carta, Wat Tyler, Simon De Montfort and many others figures in our history, he he helped inspire revolution, freedom, liberty and democracy in France, the United States and around the world.


Erőforrások

See Also

További irodalom

C. H. Firth in the Dict. Nat. Biog. Wood (ed. Bliss), Ath. Oxon. iii. 603, who gives a list of his printed speeches and letters Foss, Lives of the Judges, vi. 447 and J. A. Manning, Lives of the Speakers of the House of Commons. There are numerous references to Lenthall in his official capacity, and letters written by and to him, in the Calendar of State Papers, Domestic Series, and in various MSS. calendared in the Hist. MSS. Commission Series. See also D’Ewes’s Diary, in the Harleian Collection, British Museum, some extracts from which have been given by J. Forster, Case of the Five Members, 233 sq. and Notes and Queries, ser. iii., vii. 45 (“Lenthall’s Lamentation”), viii., i. 165, 338, 2, ix., xi. 57.


William Lenthall

William Lenthall was a character in the 1970 film Cromwell.

He was portrayed by Llewellyn Rees.

By 1642 Lenthall was the Speaker of the House of Commons in the English Parliament. During a debate that was being held, John Pym, John Hampden, Henry Ireton, Oliver Cromwell, and Sir Arthur Hesilrige learned that a warrant had been issued for their arrest. Except for Cromwell, the MPs named in the warrant promptly left the chamber.

A few minutes later the House was informed that King Charles I was coming with a large detachment of soldiers. Despite their best efforts at barricading the door the King and his men were able to force their way into the chamber, and Charles promptly ordered Lenthall to give up his seat to him.

When Charles noticed nearly all the men he wanted arrested were gone, he asked Lenthall where the men had gone. Defending the privileges of the House of Commons even with all the soldiers in the room, Lenthall refused, stating that he could not say anything unless the House gave him leave to do so.

Charles was prevented from arresting Oliver Cromwell by the other members of the House. In retaliation for this and the Speaker's slight, Charles informed Lenthall that Parliament was dissolved before leaving the chamber.


Az egyház története

Please click here to view a plan of the graves in the 20th century section of the churchyard.

Church and Churchyard Monumental Inscriptions

Please visit our churchyard recording website . This contains photographs and transcripts of
the inscriptions of all of the in-church and churchyard monuments.

St Mary's contains many treasures - here are just a few

o The Mynheer Polyptych - read this article by Victoria Emily Jones discussing the symbology of the modern seven-scene painting in the Wilcote Chapel.

o Ernest Gimson's altar reredos - fine oak panelling behind the altar - it may be quietly unassuming, but this is an outstanding piece of work by a designer of the "arts and crafts" movement with a world class reputation.
o Silver communion tankards of 1717. Kept for reasons of security in the Oxford Cathedral Treasury. Seen here on a rare visit to the church under the monument to their donor, James Perrott.

o The Gask Reredos incorporates fine tapestry scenes by Miss May Gask embroidered in the 1930s.

o Four grotesque carvings decorate the corbels supporting the nave roof.

The Record of Church Furnishings was compiled in 1994

History of the Wilcote Chapel

"Death and Representation in the 15th Century", by Kate Heard, which describes the history of the Wilcote Chapel and the significance of the architectural styles it uses.

The monument on the south wall of the Wilcote chapel commemorates William Lenthall, of Wilcote (d.1549), his wife Francis, and their four sons and four daughters.

His second son, William, was to become famous as the Speaker in the House of Commons, when in 1642 he clashed with King Charles I who had come to apprehend some 'disruptive' members. It is quite likely that this episode led to this monument being vandalised during the time of the Commonwealth. This portrait shows Speaker Lenthall with his family in 1642.

A nineteenth century vicar.

Read the story of the Rev Benjamin Churchill , who was the vicar of North Leigh from 1810 to 1838.

The Church Choir 1951/1952

Here is an annotated photograph of the church choir of 1951-2 when there were 31 members .


BURFORD IS FULL OF… MURDER AND VICE

Arthur Mills was right when he said that Burford has something rare to show us at every step – the town has hosted a variety of murders, involving a fascinating array of characters. One of the most intriguing stories involved a body being discovered in the grounds of the Priory, the huge house in the centre of the town now owned by Mrs Elisabeth Murdoch.

The house used to be the family home for the influential Lenthall family. William Lenthall (born 1659) was a rather unlucky individual, especially in matters of love – his wife was famously promiscuous, and their relationship was a deeply unhappy one. When William died he left his estate in the care of two trustees, Sir Edmund Fettiplace and John Pryor, to be held for his eldest son John. In the meantime, his wife married again, to another man of note, James Hamilton, 5th Earl of Abercorn. The new couple wanted to get their hands on the estate before young John Lenthall could take control of it, and it would seem that John Pryor did his best to stop them, as on the 3rd of April 1697 he was found murdered in the Priory grounds.

Well, there are worse places to die, and at least he didn’t have to meet any member of the Murdoch family.

The Earl was tried for murder in Oxford, but he was soon acquitted. One outraged observer of the trial wrote that:

“The murder was clear. Yet, the jury being bribed, he was brought in not guilty. They were also drunk.”

You can still visit the grave of poor John Pryor – he’s under a big slab in Burford church.

This isn’t the only example of Burford playing host to villainy. The town also experienced the scourge of highwayman, who would lurk the roads nearby looking for carriages to rob. In 1780 a coach, containing three gentlemen – James Hunt, a Captain Thomas and one unknown gentleman – was stopped by a dark-haired man on horseback, disguised with a black cloth over his face. Reportedly the occupants were ordered to hand over their valuables, but after doing so Captain Thomas chose to brandish his pistol and fire at the robber. In shock he immediately turned and rode away, and an attempt by James Hunt to unharness one of the coach horses and chase him down came to nothing.

There’s a chance that the highwayman was a member of the infamous Burford highway trio, the three brothers who were amazingly actually named Tom, Dick and Harry Dunsdon. They had lairs all over the area, and it was said that they shooed their horses back-to-front to confuse anyone trying to chase them. After a period of ever-increasing success in their criminal ways they met real trouble when one night they tried to enter Tangley Hall, two miles north of the town. The law had been tipped off and was waiting for them, so when Dick put his hand through the shutter of the door to unlock the bolt, his arm was immediately grabbed. Dick shouted “Cut! Cut!” and one of his brothers promptly severed his arm at the elbow, before dragging their bleeding sibling onto a horse to escape. They found their way to the Merrymouth Inn, and when the landlord refused to offer help, they shot him on the spot.

The Merrymouth Inn, on a suitably spooky, foggy afternoon.

Dick was never heard of again, but Tom and Harry carried on their exploits. Their end came in 1784, when they were attending the annual Burford Whitsuntide Festival. Tom managed to provoke a fight with a man, William Harding, in a pub. In the resulting brawl both Harding and the pub’s landlord were shot – the landlord lived thanks to a coin in his chest pocket, but Harding eventually died of his wound. The law soon took hold of Tom and Harry, and they were tried for murder in Gloucester. They were sent to be hung from a tree near the town, where the parishes Shipton, Widford and Fulbrook then met. They proved something of a tourist attraction and for months people came to see how their decomposing bodies were progressing.


Oxfordshire Family History Society

 • My body is to be buried without pomp in the church of SS Peter and Paul in Great Haseley, in my chapel where my grandfather William Lenthall and my father Thomas Lenthall are buried.
  Within one year, or two at the most, my executor is to place a brass or alabaster plate on the wall over my grandfather's monument, engraved with the dates of our deaths.
  At my burial 40s is to be distributed amongst the poorest of the towns nearest Latchford, also 12d each to the poorest householder couples of Great Haseley, and to some of the couples 2s at my Executor's discretion.
  He is to give four of the poorest men of Haseley each a frieze coat to attend my funeral.
  Four similar frieze coats are to be given by my son William Lenthall and his heirs forever, out of his Concealed Lands which I bought from the Queen in Stonesfield and Haseley, to four of the poorest men in Haseley every year at Hallontide. Every Sunday and Holy Day forever, in my chapel after the service, those men, kneeling, are to say [Psalms and prayers, to be said in turn by the four men -- see Transcript, also see Note]
  My Executor is give my wife and daughters each a black gown, and black coats to four or more of my servants at my funeral, at his discretion.
 • I give my deceased son John Lenthall's daughter Anne Lenthall 60 at age 18 (if she lives).
 • I give my son John's second son William Lenthall 50 at age 18 (if he lives).
 • I give my loving and trusty friends William Tempest and Nicholas Piggott 50, to be bestowed as and when they and my Executor think most fit according to a special direction which only they know, regarding my daughter Elynor.
 • Whereas I meant to give my son John's eldest son Edmond all the residue of Great Haseley farm not already conveyed to my son William, but now am informed that "some" intend to make legal trouble between Edmond and William re property called the Burrough Remh'm? and Stonesfield already conveyed to William:
  Now I give all the residue of the lease of Great Haseley farm (leased from John Oglethrope) to Edmond at age 23 (if he lives).
  But if William so requests it, at any time after Edmond reaches 21, Edmond is to transfer any rights to the above property to him (at William's expense), so that William and his heirs may quietly enjoy the premises according to the conveyance already made to him by me.
  If Edmond refuses to do so, the gift [of the farm lease] is to be void, and it goes to William.
 • My Executor is to distribute 10 pa for two years after my burial to other poor men chosen at his discretion.
 • I give the churchwardens of Great Haseley 40s towards the repairs of the church.
 • I give the poor prisoners in Oxford Castle 3s 4d, to the prisoners of Wallingford Castle 3s 4d and to the prisoners of Aylesbury gaol 3s 4d, all to be paid within one month after my decease.
 • I give my brother Richard Lenthall the apparel listed in the annexed schedule.
 • I give his son Robert Lenthall one cow and ten sheep (or 5) towards his bringing up.
 • I give my daughter Horseman's daughter Anne Horseman 10 to be paid at marriage (if she lives), if she marries with the approval of my Executor and overseers, or the majority of them including my executor.
 • I give my now wife Isabell 40 in lieu of a house which was to have been provided for her according to my covenant in a pair of indentures dated 20 Jan 1561/62 made between myself on the one part and Hughe Cartwrighte Esq, John Wilkins, Martyn James and William Payne, gent, on the other part.
 • I have made my wife a great jointure in respect of the small portion I had with her.
  Yet because I have found her to be a loving wife to me, and in hope and confidence that she will so continue towards all my children, now for the better supply of all household implements necessary for her housekeping in Latchford House (part of her jointure) my executor is to permit her during her life to have and use all the household stuff and utensils listed in the annexed schedule, on condition that she enters a bond at double the value of the goods, with two adequate sureties, that within six weeks after her decease the sureties will either redeliver all the goods etc, or their value, to my executor (at his choice).
 • I also give my loving wife for her own use forever all her apparel, one little gold chain which she usually wears, her bracelets, rings, jewels and tablets, a casting bottle of silver double gilt, two of my geldings or nags, two pairs of corselets with two pikes (furnished for footmen) and two calivers with their murryons? flasks and touch-boxes.
 • I give the above Edmond Lenthall the goods etc listed in the annexed schedule, which are to remain always with the owners of my Manor of Latchford, to be given to him at age 23 (if he lives).
 • I give my son William Lenthall as my special bequest the parcels of plate listed in the annexed schedule, which are to remain with his house, lands etc called the Borough.
 • I give all my married daughters 40s apiece and to their husbands 10s apiece, as a token of remembrance.
 • I give my sister Piggott's sons 10s apiece, and the same to my two cousins Robert and William Tempeste and to their sister my niece Belson.
 • I give to Robert and Constance Knightley his sister [see Note] 5 apiece to be paid at age 21 (if they live).
 • I give my servant John Mayborowe 26s 8d pa out of my house in Henley, for life or for as long as my executor has interest therein.
 • My son William Lenthall is to distribute amongst the poorest householders in Haseley, every Ash Wednesday for ever, 6s 8d out of my Concealed Lands which I bought from the Queen in Haseley.
 • In case they are not already adequately conveyed, I give my son William and his heirs all the above Concealed Lands in Haseley and Stonesfield and my Chauntery Lands in Haseley.
 • I give my well-beloved friend John Boyer a gold ring in token of remembrance.
 • My debts, legacies and funeral expenses being paid, I give all my other real and personal goods and chattels to my son William Lenthall whom I make my sole Executor.
 • I make my well-beloved friend Robert Williams Esq of Kymball? my overseer, and give him a piece of plate or 40s for his pains.
 • I countermand all former wills.

 • To my wife the use etc of all necessary household stuff in the Hall, Parlour, Buttery, Chambers etc as follows:
  • in the Hall the tables with their forms and stools the portals, wainscot and glass windows for the chimney a fire-fork, a pair of andirons and a pair of tongs.
  • In the Parlour a long table with its frame, stools, forms and benches a folding table, two chairs and a cupboard the portals, glass windows and wainscot a pair of andirons, fire-shovel and tongs suitable for the chimney.
  • In the Buttery the bins for bread the shelves the table with trestles candlesticks, glasses and pots the standers and hogsheads for beer.
  • In the Chamber the wainscots, hangings, bedstead and beds furnished as they now are, with cupboard, chairs and glass windows.
  • All other houses of Office furnished as they now are.
  • All of which are to be employed only in my house in Latchford and not elsewhere, and repaired and maintained from time to time.
  • To John Hall, George Francis and William Hinton 10s each.
  • To William Pilkington 40s.
  • To my chambermaid Anne Carden 6s 8d.
  • To my ploughman Valentine White 6s 8d.
  • In the Parlour the long table with its frame, stools and benches the court cupboard a chair the wainscot and glass windows and in the chimney andirons, tongs, fireshovel and fire-fork.
  • In the Hall two long tables with frames, forms and benches wainscot and glass windows.
  • Two Chambers furnished with bedding, bedsteads, cupboard and chairs.
  • In the Buttery the bins for bread the shelves the standers for drink.
  • In the Kitchen the iron rack and the iron bar with two hangers for pots two spits two brass pots.

  In the name of god amen I William
  Lenthall The elder of Lachford in the County of Oxon Esquier, being at the present
  in good healthe of bodye and of perfect mind and Remembraunce I thanck Almighty god
  therefore Considering the uncertenty of this transitorye Lyfe Doe this present fiftenth
  Daye of ffebruary in the nyne and twentith yeare of the Reigne of our Soveraigne Ladye
  Elizabeth by the grace of god of England ffrance and Ireland Quene Defendor of the
  faithe etc And in the yeare of our Lorde god one thousand ffive hundreth Eighty and six make
  and ordayne this my Last will and testament in manner and forme following that is to saye
  ffirst I com'it my sowle into the most holye and blessed protection and keeping of our savyo'
  and Redemer Jesus Christ And my bodye to be buryed in the parrishe Churche of Saincte
  Peter and Paule in greate Hastley within my Chappell there where my granndfather
  William Lenthall and my ffather Thomas Lenthall doe lye buryed over whiche place or grave
  I will that my executor hereunder named doe Laye within one yeare or twoe at the farthest
  next after my decease a plate of brasse or Aliblaster stone __red in the Wall over my grannd=
  fathers monument thereon ingraved the severall times of our departures out of this World.
  The ordering of my buriall I referre to the discrec'on of my Executor But my meaning is
  that it be donne without pompe At whiche time of my buriall I will there be distributed
  amongest the poorest of the townes next adioyning to Lachford forty shillings And to the
  poorest howseholders inhabiting within the parrishe of greate Haseley to every Couple
  twelve pence And to some of the Couples twoe shillings at the discrec'on of my said
  Executor Also I will that my said Executor doe give to foure of the poorest men of the
  parrishe of Haseley aforesaid eache of them a freeze Coate to attend uppon my ffunerall
  Also I will that suche foure freese Coates shalbe given by my sonne William Lenthall his
  heires or assignes for ever owte of his Concealed Lands whiche I purchased of the Quene
  in Stunsfeild and Haseley aforesaid to foure of the poorest men in the parrishe of Haseley
  yearely at Hallontide to the entent that the said poore men shall yearely for ever uppon
  Sondayes and ffestivall Dayes within my saide Chappell ymediatly when service is donne in
  token of profession of my faithe saye these wordes taken oute of the holye scripture
  Kneeling on their Knees Owte of the Depthe have I called unto the Lord: Lorde heare my
  voice, for there is mercye with the I Looke for the Lorde, my sowle dothe wayte for him, in his
  worde is all my trust, This to be said first by one of them. And the second thus: Yf thou Oh
  Lorde willt narrowly marke what is donne amisse, Oh Lorde whoe maye abide it. Oh Israell
  Trust in the Lorde, for with the Lorde there is mercye, and with him is plenteous redemption
  And he shall redeeme Israell from all his sinnes. And the third thus: I knowe that my
  Redemer Liveth and that I shall rise out of the Earthe in the Last Daye and shalbe covered againe
  with my skynne and shall see god with my fleshe yea and my selfe shall behold him not with other
  but with these same eyes. whiche saide all fower shall ioyne in this prayer: Almightye god
  with whome doe live the spiritts of them whiche doe departe heare in the Lorde and in whome
  the sowles of them that be elected after they be delivered from the burden of the fleshe be in
  ioye and felicitye wee give the harty thancks for for that it hathe pleased the to deliver this our
  brother William Lenthall owte of the miseries of this sinnefull worlde beseeching the that it
  maye please the of thy gracious goodnes shortly to accompte him in the number of thy Electe
  And to hasten thy Kingdome that we with this our brother and all others departed in the fine faithe
  of the holye Catholique Churche maye have our perfecte Consum'ac'on and blisse bothe of bodye and
  sowle in thy eternall and everlasting glorye Amen. Also I will that my Executor shall give to
  my wyfe and daughters eache of them a blacke gowne And to foure or more of my servantes at my
  ffunerall black Coates at the discrec'one of my Executor Item I give to Anne Lenthall my
  sonne John Lenthalls daughter the som'e of three score pounds of Lawfull Englishe money when
  the saide Anne shall accomplishe thage of Eightene yeares yf the saide Anne shall soe Longe live
  Item I give to William Lenthall second sonne to my sonne John Lenthall deceased the som'e of fiftye
  powndes to be delivered unto him Lykewise at thage of Eightene yeares yf he Lykewise so Longe
  shall live Item I give to William Tempest and Nicholas Piggott ffiftye pounds to be bestowed
  in suche manner and forme and at suche time as as the saide William Tempest and Nicholas Piggott
  my Loving and trusty frends together with my Executor at theire discrec'ons shall thinck most
  fitt and convenient according to a speciall direction of my minde and pleasure whiche they onely
  knowe touching my Daughter Elynor And where I meante to give and bequeathe unto
  Edmond Lenthall my sonne John Lenthalls eldest sonne absolutely all that residue of the
  farme of greate Haseley not already conveyed unto my sonne William Lenthall, and nowe
  am enformed the meaning of some to be hereafter to procure sutes and controv'sies betwene the
  saide Edmond and my saide sonne for or concerning messuages Landes tenements or hereditaments
  called the Burroughe Remh'm? and Stunsfeild or some parte thereof already conveyed unto
  my saide sonne William Lenthall of an estate of Inheritance I doe nowe give and bequeathe unto
  the saide Edmond Lenthall when he shall accomplishe the age of three and twenty yeares yf he
  the saide Edmonde so Longe shall live All the saide Residue of the farme of greate Haseley
  aforesaide for so manye yeares as shalbe then to come unexpired in my Lease made to John Oglethrope
  uppon this Condic'on that if the saide Edmond or his heires or assignes after he shall accomplishe
  thage of one and twenty yeares shall not or doe not at any time uppon request made unto him by
  the saide William his heires or assignes sufficiently convey and assure release and extinguishe
  at the Cost and Charge of the saide William his heires Executors or assignes the foresaide
  messuages Lands tenements and hereditaments and all his Righte Title Interest and demande
  of in and to the same unto the saide William Lenthill his heires and assignes so as the saide William
  his heires and assignes may quietly enioye the premisses according to the Conveyance thereof
  already to him made by me the saide William Then this present gifte and bequeast abovesaide
  shall cease and be voide Any thing herein conteyned to the Contrary notwithstanding And
  from thensforthe shall fully come remaine and be to my saide sonne to his sole and proper use and
  behufe and to no other intent or purpose Also I will that my Executor hereunder named doe
  Distribute to other poore men at his discrec'on to be chosen and appointed owte for twoe yeares
  next after my buriall tenne pounds a Yeare. Also I give to the Churchwardens for the time
  being of the parrishe Churche of greate Haseley aforesaide towards the Reparac'ons of the
  same Churche forty shillings Also I give to the poore prisoners in the Castell of Oxforde
  three shillings foure pence To the Prisoners of Wallingford Castell three shillings foure pence To
  the Prisoners of Ailesbury gaole three shillings foure pence to be paide within one moneth
  after my decease Also I give to my brother Richard Lenthall suche Apparrell as appeareth
  by the Scedule hereunto annexed Also I give to Robert Lenthall his sonne one Cowe and
  Tenne sheepe or five poundes in money for a stock towards his bringing upp Also I give to Anne
  Horseman my Daughter Horsemans daughter Tenne pounds to be paide and delivered unto
  her at her daye of mariage yf she so Longe shall live, so that she doe marrye by the consent and
  good liking of my Executor and overseers or of the most parte of them whereof I will my
  executor to be one Also I give and bequeathe to Isabell my nowe Wyfe forty pounds of
  good and Lawfull Englishe money in Liewe of a howse to have bene provided for her according
  to my Coven'nte touching the same conteyned in a paire of Indentures bearing date the twentith
  daie of Januarye in the fourthe yeare of the Reigne of our Soveraigne Ladye the Quenes
  Maiestie that nowe is made betwene me on thone partye and Hughe Cartwrighte Esquier, John
  Wilkins, Martyn James and William Payne gent on thother partye, And also albeyt I have
  made unto my Wyfe a greate Joincture in Respecte of that small porc'on I had with her, Yet
  neverthelesse for that I have founde her a Loving Wyfe unto me and uppon the sure hope and
  confidence she will contynue the Lyke towards all my Children, therefore for the better
  supplye of all suche necessarye howsehold implements as shalbe necessarye for her howsekeping
  in Lachford howse being parcell of her Joincture I will therefore that my executor hereunder named
  shall permitt and suffer her to have and enioye the use and occupying of all suche howseholdstuffe
  and utensills as bene conteyned in a Scedule hereunto annexed subscribed with the hand
  and seale of me the saide William Lenthall for and during her naturall lyfe So that she the
  saide Isabell my Wyfe doe at suche time as she shall require the Deliverye thereof at my executors
  hands with twoe sufficient suretyes become sufficiently bounde in the double value thereof
  with Condic'on or Condic'ons that the saide sureties theire executors or Administrators shall
  within six Weeks next after her Decease safelye either redeliver all and singuler the saide goods
  and Chattells in the saide Schedule conteyned or all suche the value of every of the same
  and of every parte thereof as shalbe conteyned and sett downe in the saide Inventarye unto
  my saide executor hereunder named at the Choice and election in parte or in the wholle of my
  saide Executor Also I doe further give and bequeathe to my saide Loving wyfe to her owne
  use for ever all her Apparrell one Litle goulde Cheyne whiche she hathe com'only used to weare
  her brasseletts Rings Juells and Tabletts and one Casting bottell of silver Double gilte, twoe
  of my geldings or naggs twoe paire of Corsletts with twoe pikes furnished for footemen and
  twoe Calivers with theire murryons? flaskes and touche boxes. Item I give to the saide Edmond
  Lenthall as things to goe contynue and remaine allwayes to and with the heires and owners of
  my Mannor of Lachford suche goods and Chattells as appeareth by the scedule hereunto
  annexed to be given unto him All whiche parcells I will shalbe delivered unto him when he
  shall accomplishe thage of twenty and three yeares yf he so Longe shall live Item I give
  to William Lenthall my sonne as Legatorye and as my speciall bequest otherwise then in
  respecte of his executorshipp as things annexed to remaine with his howse Lands and ten'tes
  called the Boroughe suche parcells of plate as within the scedule hereunto annexed dothe
  Lykewise appeare Item I give to every one of my Daughters that be maryed forty shillings
  apeece And to either of theire husbands tenne shillings apeece as a token of Remembraunce
  Item I give to every of my sister Piggotts sonnes eache of them tenne shillings apeece Item
  I give the lyke to my twoe Cosens Robert and William Tempeste and the Lyke to theire
  sister my neece Belson Item I give to Robert and Constance Knightley his sister five
  poundes apeece to be delivered unto them when they attayne unto thage of one and twenty
  yeares yf they so Longe shall live Also I give to John Mayborowe my serv'nte six and twenty
  shillings eighte pence a yeare owte of my howse in Henlye so Longe time as my executor shall
  have estate and interest therein yf he my saide serv'nte doe so Longe live Also I will that
  my sonne William Lenthall shall yearely for ev' distribute amongest the poorest howseholders
  in Haseley allwayes on Ashwednesdaye six shillings eighte pence owte of the concealed Lands
  whiche I purchased of the Quene in Haseley Also I give unto my sonne William Lenthall and to
  his heires if it be not already sufficiently conveyed all my saide Concealed Landes whiche I purchased
  of the Quene in Haseley and Stunsfeild and Lykewise my Chauntery Lands there in Haseley
  Item I give to my Welbeloved frende John Boyer a golde Ringe in token of Remembraunce
  And finally my debts paid my ffuneralls and Legacies discharged all other my goods and chattells
  aswell reall as personall before not bequeathed nor given hereby I doe give and bequeathe to
  William Lenthall my sonne whome I make my full and sole Executor of this my Last will and
  testament Also I do ordayne and make my Welbeloved frende Robert Williams of Kymball? Nemes
  my supervisor and overseer of this my Last will and testament And doe give him for his paines
  herein to be taken a peece of plate or forty shillings in money. In wittnes whereof I the
  saide William Lenthall to this my present Last will and testament have putt my seale of armes
  and countermaund all former Willes by me made the saide William Lenthall at any time heretofore made
  And doe openly pronounce and testifye this to be my Last will and testament And none other
  Wittnes to this will conteyning three sheetes of paper and one sheete for the Scedule
  Nicholas Piggott Richard Piggott William Lenthall Junior

  A Scedule annexed of suche
  goods and Chattells as within this testament are
  bequeathed and Lefte herein to be expressed.

  Inprimis to my Wyfe the use and occupying of all suche necessary howsehold
  stuff as are belonging to the Hall Parlo'r Buttrye Chambers and in all other howses of
  office as hereafter followeth that is to saye in the Hall the Tables formes stooles thereunto
  belonging with the portalls wainskott glasse windowes for the Chimney a fyre forke a
  paire of Aundyrons A paire of tongs In the Parlo'r A Longe table with the frame with
  the stooles formes and benches thereunto belonging A folding table twoe Chaires, A
  Cupbord the portalls glasse windowes and all wainskott aboute the Parlo'r A paire of
  Aundyrons A fire shovell and tongs sutable to the same for the Chimney In the Buttrye
  the Bynnes for breade, the shelves, the table with tressells, Candlesticks glasses and potts
  the standers and hoggesheads for beare nowe being in use there In the Chamber the
  furniture there as wainskotts hangings bedstedd and bedds furnished as they nowe are
  with Cupborde Chaires and glasse windowes, And Lykewise all other howses of Office
  furnished as they nowe be all whiche stuffs my meaning is shalbe imployed onely in and
  uppon my saide howse in Lachford and not ells wheare and be repayred and maynteyned from
  time to time Item I give to my brother Richard Lenthall my twoe best gownes twoe
  Cassocks twoe payre of drawers and stockings to them twoe dubletts one hatt and five
  markes in money Item I give to my serv'ntes (that is to saye) To John Hall To
  George ffrancis To William Hinton eache of them tenne shillings a peece And to
  William Pilkington forty shillings To Anne Carden my Chambermaide six shillings
  eighte pence To Valentine White my ploweman six shillings eighte pence To Edmond
  Lenthall and theire males that shall please god to succede as heires to Lachford these
  utensills following (that is to saye) In the Parlour the Longe table with the frame stooles
  and benches, the Courte Cupborde, a Chaire wainskott and glasse windowes In the Chimney
  Aundyrons tongs fire shovell and fyreforke, In the Hall twoe Longe tables with the frame
  and formes and benches wainskott and glasse windowes with twoe Chambers furnished with
  bedding and bedstedds with Cubbord and Chaires thereunto belonging In the Buttrye the
  Binnes for breade the shelves and standers for drinck, In the Kitchin the yron Racke the
  barre of yron with twoe hangers for potts, in spitts twoe in brasse potts twoe. Item I give
  more to my Daughter Horseman a hundred pounds owte of one of my Daughters portions
  yf any of them Dye before theire mariage whiche portions are not to be delivered unto them at all
  if they dye before they be maryed Item I give to everye of my godchildren five shillings apeece or
  a sheepe at the discrec'on of my Executor


  Absztrakt

  The thesis examines the first fifty years of the life of William Lenthall (1591-1662), Speaker of the House of Commons during the Long Parliament. In attempting to provide the necessary background for consideration of Lenthall's Speakership, the study traces the development of a career which has received little attention, but which was an essential preparation for Lenthall's entrance into public life. -- Lenthall is shown to have served two apprenticeships for his later role. The first was in his chosen profession of the law the second, which was shared by many other Englishmen of his class and time, was his increasing participation in local and county government. Each of these apprenticeships reinforced the other and, with brief but active committee work in two parliaments before November, 1640, made Lenthall a more suitable choice as Speaker than later writers have suggested. -- Parallel and crucial to the chronological discussion of Lenthall's career is an examination of his personal contacts during the period. Local and professional associates are traced, as well as family connections, and the resulting case study of gentry relationships demonstrates the extent to which such relationships were themselves an important qualification for public office. It is further suggested that the continual interplay of these connections affords a significant clue to the cohesiveness before 1640 of the Stuart gentry and the strength of this class as an effective parliamentary force. -- The thesis, which ends as Lenthall's public career begins, does not propose to solve the many questions of interpretation raised by Lenthall's Speakership. It is intended, instead, to provide a context in which these questions may at last be considered.